سريه‌ي ابوعبيده بن جراح به مقصد ذي‌القصّه در ماه ربيع‌الآخر سال ششم هجرت

سريه‌ي ابوعبيده بن جراح به مقصد ذي‌القصّه در ماه ربيع‌الآخر سال ششم هجرت

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در پي کشته شدن اصحاب محمدبن مسلمه به دست اعراب ذي‌القصه، وي را با چهل تن از رزمندگان اسلام به سوي قتلگاه آنان فرستادند. اين عده شب را پياده راه سپردند، و هنگام صبح به بني‌ثعلبه رسيدند و بر آنان يورش بردند، و در کوهستان آنان را متواري ساختند، و تنها به يک مرد از آنان دست يافتند که او نيز مسلمان شد، و چارپايان و گوسفندان متعددي غنيمت گرفتند.

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر