سريه‌ي زيد به مقصد وادي‌القُري در ماه رجب سال ششم هجرت

سريه‌ي  زيد به مقصد وادي‌القُري در ماه رجب سال ششم هجرت

در ماه رجب سال ششم هجرت، زيد با همراهانش که جمعا دوازده نفر مي‌شدند براي خبرگيري از تحرکات دشمن، اگر تحرکي در کار باشد، عازم وادي‌القري شدند. ساکنان وادي‌القُري بر آنان هجوم بردند و نُه تن را کشتند، و سه تن ديگر که زيدبن حارثه يکي از آن سه تن بود گريختند. [1]

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي


[1]- رحمةللعالمين، ج 2، ص 226؛ براي اين سريه‌ها، نکـ: همان؛ نيز: زاد المعاد، ج 2، ص 120-122؛ حواشي تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 28-29.

0 نظرات:

ارسال یک نظر