متعه بر چه كساني حلال است؟

متعه بر چه كساني حلال است؟ 
تشيع روايات كاذبانه زيادي وارد نموده‌اند كه متعه فقط بر كساني جايز است كه از ضوابط و شرايط آن آگاهي كاملي داشته باشند، از امام رضا روايتي نقل مي‌نمايند كه ايشان فرمودند: متعه فقط بر كساني جايز است كه حق آن را بدانند و كساني كه از حقوق متعه بي‌اطلاع و بي‌خبرند عقد متعه بر آنان حرام است؟([1]).


 ([1]) من لا يحضره الفقيه 2/148 وسايل الشيعه 14/438.

0 نظرات:

ارسال یک نظر