آغاز زندگی مشترک حضرت محمّد(ص) رسول گرامي اسلام با حضرت خديجه(رض) 9 شوال سال 28 قبل از هجرت:


حضرت محمّد(ص) رسول گرامي اسلام با حضرت خديجه(س) زندگي مشترك خويش را آغاز كردند. محمّد بن عبدالله در 25سالگي با حضرت خديجه ازدواج كردند. اين پيوند فرخنده پس از يك سفر تجاري انجام شد كه درآن حضرت محمد(ص) با سرمايه خديجه(س) به تجارت پرداخته بودند. اين سفر تجاري سود فراواني هم براي خديجه(س) به همراه داشت زيرا اين تجارت را به حضرت محمد(ص) سپرده بود كه به امانت، راستگويي و رستگاري شهرت داشتند و درميان مردم به محمد امين معروف بودند. گفتني است حضرت خديجه (س) نخستين بانويي بودند كه اسلام آوردند و ازآن پس كليه ثروت خود را در اختيارحضرت محمد(ص) گذراند تا درراه پيشرفت و گسترش دين اسلام ازآن استفاده شود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر