رهبر قبیله ی وانشارا در تانزانیا مسلمان شد2010-9-17


به گزارش اخبار جهان اسلام به نقل از المسلم : رهبر قبیله ی وانشارای تنانزانیا "سلوانوس انشاگوا امتونگور" در میان تکبیر و تهلیل حضار، شهادتین را تلفظ کرد و اسلام آوردن خود را اعلام کرد .
اسلام آوردن رهبر این قبیله به سبب یکی از داعیان جمعیت دعوت اسلامی تانزانیا به نام امیر سعید امیر بوده است .
رهبر این قبیله به دفتر جمعیت دعوت اسلامی در تانزانیا رفت و در دفتر این جمعیت با دبیر کل دفتر ، دیدار کرد و جناب مدیر از وی استقبال گرمی به عمل آورد و مسلمان شدنش را به وی تبریک گفت .
در پایان با یک توافق دو جانبه گروهی از داعیان به منطقه می روند و به آنها در خلال برنامه هایی برخی آداب اسلامی و فرهنگی را به آنها آموزش می دهند .
دبیر کل این جمعیت یک قرآن ترجمه شده به زبان سواحلی و یک نسخه ی دیگر به زبان انگلیسی و همچنین چندین کتاب با ارزش دیگر را به رهبر قبیله ی وانشارا هدیه داد که به وی در شناخت بیشتر اسلام کمک می کند .

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر