فتح شهر هر قله[1] در آسياي صغير (20 شوال 190 ه)با وجود آنكه اين فتح در كتب تاريخ چندان مشهور نيست ولي حوادث و زمينه هاي آن در رديف فتح مهم عموريه حتي مهم تر از آن به شمار مي رود.هارون الرشيد خليفه قدرتمند عباسي به سال 181 ه ق با سپاهي بزرگ به آسياي صغير لشكر كشيد و تا قسطنطنيه پايتخت روم پيش رفت. اريني ملكه وقت روم كه توان مقابله با سپاه هارون را نداشت از در صلح در آمد و تعهد كرد كه سالانه اموالي به رسم جزيه به دربار عباسي بفرستد، اما در سال 187 ق. كه نقفور به امپراطوري روم رسيد، قرار داد مذكور را ناديده گرفت و در نامه اي از هارون خواست تا اموالي را كه قبلا از روم گرفته پس دهد و گرنه، براي جنگ آماده شود. هارون در پاسخ امپراطور چنين نوشت: «به نام خداوند رحمان و رحيم، از هارون به نقفور، سگ روم. اي كافر زاده نامه تو را ديدم پاسخ آن است كه خواهي ديد، نه آنچه كه خواهي شنيد»آنگاه با سپاهي گران آسياي صغير را در نورديد و تا شهر معروف هر قله پيش رفت. ترس و وحشت در روم افتاد و امپراطور به ناچار شرايط قبلي را براي صلح پذيرفت. ولي وقتي كه اين سگ روم از دور شدن سپاه هارون الرشيد مطمئن شد پيمان شكست و در نيرنگي ناجوانمرادنه، نگهبانان قلعه هايي كه هارون فتح كرده بود و آن سربازان را براي نگهباني گماشته بود اسير كرده وبيني و چشم و گوش آنها را بريده وقتي اين اخبار به هارون رسيد با وجود اينكه مسافت طولاني رفته بود و هوا هم به شدت سرد بود برگشت. نقفور با شنيدن خبر بازگشت هارون، به سرعت به حضور او رسيد و ديه مقتولين و مجروحين را پرداخت و جزيه اي را كه تعهد كرده بود، تقديم داشت!! و اظهار اطاعت و فرمانبردي كرد. و سوگند ياد كرد كه ديگر با مسلمانان جنگ نخواهد كرد. به اين ترتيب هارون بازگشت.وقتي كه هارون به بغداد بازگشت با خود مي انديشيد كه نغفور به عهد خود وفا نخواهد كرد و بار ديگر به جنگ مسلمانان خواهد آمد. اين بار هارون تصميم گرفت كه كار نقفور را يكسره كرده و شهر هرقله را كه از بزرگترين و زيباترين شهرهاي روم بود تصرف كند. در اين شهر بود كه امپراطور بيزانس بر تخت مي نشست. با رسيدن فصل تابستان هارون سپاهي بزرگ به قدر 135 هزار جنگجو به جز داوطلبان آماده كرد و به سرعت به سوي هر قله حركت كرد. و شهر را به محاصره خود درآورد. نقفور در آن زمان مشغول جنگهاي داخلي بود و نتوانست كاري از پيش ببرد. بعد از يك جنگ تن به تن سرنوشت ساز بين يكي از پهلوانان مسلمان بنام ابن جرزي با فرمانده محافظان قلعه شهر، فرمانده رومي كشته شد و هر قله در 20 شوال سال 190 ه ق فتح شد.مترجم: ابو يحيي

مصدر: سايت نواراسلام

IslamTape.Com

--------------------------------------------------------------------------------

[1] تاريخ طبري، الكامل في التاريخ، البدايه و النهايه، محاضرات في الدوله العباسيه، فتوح البلدان ايام الاسلام
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر