تعريف حديث ضعيف


تعريف حديث ضعيف

حديث ضعيف حديثى است كه شرايط حديث صحيح و يا حديث حسن را در بر نداشته باشد، و شرايط حديث صحيح و حديث حسن در دو ماهنامه سابق (شماره 10 و 11) ذكر شدند، و درجه ضعف حديث بستگى دارد كه تا چه اندازه از شرايط حديث صحيح و يا حديث حسن دور باشد، و حديث ضعيف ممكن است بر اساس ضعف سند و يا متنش به نامهاى ديگرى ملقب شود، از قبيل موضوع، مقلوب، شاذ، معلل، مضطرب، مرسل، منقطع، معضل، و غيره، كه ان شاء الله در شماره‌هاي آينده ماهنامه هر كدام جداگانه توضيح داده خواهند شد.

بطور خلاصه، حديث ضعيف مقبول نيست و نميتوان از آن بعنوان حجت و استدلال استفاده كرد، ولى برخى از علماء ميگويند میتوان از احاديث ضعيف استشهاد كرد ولى با شرايط زير:

1- باید حديث صحيحى در همان موضوع روايت شده باشد.
2- ضعف حديث نبايد شديد باشد.
3- در فضائل اعمال باشد نه مسائل عقيده و فقه و غيره.
4- نبايد معتقد شد كه آن حديث حتما از قول پيامبر صلى الله عليه و سلم است، زيرا حديث ضعيف است، لذا بايد به همراه روايات ضعيف، ضعفش را نيز براى مردم بيان كرد.

0 نظرات:

ارسال یک نظر