مشهورترین زن خواننده رپ فرانسوی مسلمان شد

مشهورترین زن خواننده رپ فرانسوی مسلمان شد

روزنامه نگارهای فرانسوی خاطرنشان نمودند که خواننده رپ مشهور فرانسوی «دیامس» مسلمان شده و به پوشیدن حجاب روی آورده است.

«میلانی جور جیادیز» مشهور به «دیامس» (29 ساله) از مادری فرانسوی و پدری یونانی در پایتخت یونان متولد شد که در چهار سالگی به همراه مادرش به یکی از حومه ی شهرهای پاریس عزیمت نمود.به بیان مجله (باری ماتش) در واقع این تغییر حاصل شده در زندگی دیامس به گذشت دو ماه از ازدواجش با جوان مسلمانی به نام عزیز بر می گردد.

و «دیامس» این هنرمند زن فرانسوی در سال هایی اسلام می آورد که اسلام در معرض تهمت های خبری و سیاسی مخصوصاً بعد از وقایع یازدهم سبتامبر قرار گرفته، هم چون اسلام آوردن فوتبالیست فرانسوی «فرنک ریبری» یکی دیگر از وقایعی که در سال های اخیر در قلمرو فرانسه مشاهده شد.

آمارگیران فرانسوی میانگین متوسط اسلام آورندگان را در فرانسه سالانه 3500 نفر ذکر می کنند و تعداد اجمالی مسلمانان فرانسوی در حال حاضر _ بر حسب آمارهای غیر موسخ _ پنجاه هزار مسلمان می باشد اما انجمن تشکیلات اسلامی فرانسه تعداد تازه مسلمانان را چند برابر این عدد می داند.

به بیان مجله (باری ماتش) دیامس که یکی از مشهورترین هنرمندان موسیقی رپ فرانسه بود از هر گونه اظهار نظر در مورد تصریح این مسأله سر باز زد. و به این خاطر چیز زیادی از جنبه های خبر اسلام دیامس پخش نشد، و مجله (کالا) در شماره اخیر خود به این گفته اکتفا نمود که حقیقتاً «دیامس» خود را از فشارهای زیادی که نتیجه شهرت و موفقیت های زیادش بود رهانیده است و همین فشارها وی را به عزت و جستجو برای یافتن حقیقت زندگی سوق داد، و از قول «دیامس» نقل می کند که: «راه حلی که برای وضعیت جسمی و روحی خود نزد پزشکان نیافتم آن را در دین یافتم.»

برخی از نزدیکان دیامس اسلام او را به ارتباط نزدیکش با هنرمندان فرانسوی مهاجر و مخصوصاً دوستی زیادش با هنرمند زن فرانسوی مغربی الاصل «أمال بنت» و بازیگر کمدین «جمال دبوز» که برای او تکیه گاه محکمی در مسیر هنرش بود مرتبط می دانند.

به نقل از سایت بیان

0 نظرات:

ارسال یک نظر