مسلم بن عقیل رضی الله عنهمسلم ابن عقيل پسر عمو و داماد حضرت على رضي الله عنه است و با دختر حضرت على بنام رقيه ازدواج كرد كه مادرش يكى از كنيزان حضرت على رضي الله عنه بود.
حضرت حسين رضي الله عنه قبل از اينكه بطرف كوفه برود مسلم ابن عقيل را به كوفه فرستاد تا با اهل كوفه گفتگو كند كه ببيند آيا در نصرت حسين رضي الله عنه جدى هستند يا نه، و بعد از بررسى وضع كوفه توسط مسلم ابن عقيل كه مردمانش حاضر به نصرت حسين رضي الله عنه هستند نامه اى به حضرت حسين نوشت كه مسيرش را به طرف كوفه ادامه دهد، ولى چيزى نگذشت كه عبدالله ابن زياد امير كوفه شد، و بعلت اينكه اهل كوفه را تعذيب كرد، از نصرت حسين رضي الله عنه دست برداشتند، بنابراين مسلم ابن عقيل اشخاصى را بسوى حسين رضي الله عنه فرستاد تا او را از تغيير وضع مردم در كوفه با خبر كند تا به مسيرش بسوى كوفه ادامه ندهد، ولى عبدالله ابن زياد از اين تحركات با خبر گشت و اين اشخاص و همچنين مسلم ابن عقيل را دستگير کرد و نهايتا در قصرش روز نهم ذي الحجة سال 60 هجرى او را كشت.


والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com


0 نظرات:

ارسال یک نظر