رابطه‌ي معاويه با حسن، حسين و ابن‌جعفر رضی الله عنهم 
معاويه رضی الله عنه ، يكصد هزار درهم براي حسن بن علي رضی الله عنه  ارسال نمود. زماني كه اين پول، به حسن رضی الله عنه  رسيد، به اطرافيانش فرمود: «هر كس، هر چه مي‌خواهد، از اين پول‌ بردارد». معاويه رضی الله عنه  يكصد هزار درهم براي حسين رضی الله عنه  نيز فرستاد. زماني كه اين پول به حسين رضی الله عنه  رسيد، ده نفر، اطراف او نشسته بودند؛ وي، اين پول را ميان آنان، تقسيم كرد و به هر يك از ايشان، ده هزار درهم رسيد. معاويه رضی الله عنه  براي عبدالله بن جعفر رضی الله عنه  نيز يكصد هزار درهم ارسال كرد.[334]
هر بار كه حسن رضی الله عنه  نزد معاويه رضی الله عنه  مي‌رفت، معاويه رضی الله عنه  به‌گرمي از وی استقبال مي‌كرد و مي‌گفت: «اي پسر رسول‌خدا! خوش آمدي». و چون از عبدالله بن زبير رضی الله عنه  استقبال مي‌نمود، مي‌فرمود: «اي پسرعمه‌ي رسول‌خدا! خوش آمدي». معاويه رضی الله عنه  دستور داد سيصد هزار درهم به حسن، و يكصد هزار درهم به عبدالله بن زبير رضی الله عنهم   بدهند.[335]
در برخي از روايات، با سند حسن آمده است: معاويه رضی الله عنه  همواره با حسين رضی الله عنه  ارتباط داشت و خيلي زود، مطالبات و خواسته‌هاي او را برآورده مي‌ساخت و بذل و بخشش فراواني به وي، مي‌نمود.[336] شيعيان، خود، به اين نكته اذعان نموده‌اند كه معاويه رضی الله عنه ، بذل و بخشش فراواني به حسن، حسين و عبدالله بن جعفر رضی الله عنهم   مي‌كرده است.[337]
پس از آنكه حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما، كوفه را ترك كردند و در مدينه اقامت نمودند، همچنان نامه‌هایي ميان آنان و مردم كوفه، رد و بدل مي‌شد. كوفيان در این نامه‌ها، بر اين نكته تأكيد داشتند كه خلافت، حق حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما مي‌باشد و هيچ‌كس به‌اندازه‌ي ايشان، سزاوار و شايسته‌ي خلافت نيست و از اين‌رو حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما را به قيام و شورش بر ضد حكومت معاويه رضی الله عنه  تحريك مي‌نمودند. نامه‌هاي اهل كوفه، هيچ تأثيري بر حسن رضی الله عنه  نگذاشت؛ بلكه سيمايي واضح‌تر از شيعيان كوفه در اختيار حسن رضی الله عنه  نهاد و اين حقيقت را برايش نمايان‌ ساخت كه شيعيان كوفه، اهل شرارت و فتنه‌اند و اصلاً نمي‌خواهند امت اسلامي، متحد و يك‌پارچه باشند.[338]
يزيد بن اصم مي‌گويد: روزي بسته‌اي نامه براي حسن بن علي رضی الله عنه  آوردند؛ وي، به كنيزش دستور داد تا ظرف آبي بياورد و آن‌گاه تمام نامه‌ها را در آن ظرف نهاد و رويش، آب ريخت. از او پرسيدم: اي ابومحمد! اين نامه‌ها را چه كسي، فرستاه است؟ فرمود: «اين نامه‌ها، از سوي مردم عراق آمده است كه نه باطل را رها مي‌كنند و نه به حق مي‌گرايند. البته من، از بابت اينها براي خودم نگران نيستم؛ بلكه من از ناحيه‌ي ايشان براي حسین، نگران هستم».[339]
پس از آنكه حسن بن علي رضی الله عنه ، دار فاني را وداع گفت، شيعيان، در خانه‌ي سليمان بن صرد جمع شدند و نامه‌اي براي حسين رضی الله عنه  نوشتند تا وفات حسن رضی الله عنه  را به او تسليت بگويند؛ در اين نامه آمده بود: «خداوند، تو را پس از خليفه‌ي پيشين، بر بزرگ‌ترين منصب گماشت؛ ما، شيعيان تو هستيم و خود را در غمت شريك مي‌دانيم. از غم و اندوه تو، غمناكيم و از شادي و سرورت، شادمان؛ ما، منتظر فرمانت هستيم».
حسين رضی الله عنه  در پاسخشان، چنين مرقوم فرمود: «من، اميدوارم كه ديدگاه برادرم ـ رحمه‌الله ـ در زمينه‌ي صلح و جنگ، درست و به‌جا بوده باشد؛ از اين‌رو همچنان سر جايتان بنشينيد و مقصدتان را پوشيده بداريد و تا پسر هند، زنده است، هيچ اقدامي نكنيد، و چون بميرد و من، زنده باشم، آن‌گاه به‌خواست خدا، دستورم به شما خواهد رسيد».[340]
حسين رضی الله عنه  پس از وفات برادرش حسن رضی الله عنه ، از ديدگاه مسلمانان، در موقعيتي قرار داشت كه همه، او را تنها نامزد امارت، پس از وفات معاويه رضی الله عنه  مي‌دانستند و شكي نداشتند كه حسين رضی الله عنه ، پس از معاويه رضی الله عنه  زمام امور را به‌دست خواهد گرفت.[341]
كوفيان، تنها به تحريك حسين رضی الله عنه  بسنده نكردند؛ بلكه محمد بن حنفيه را نيز به كوفه فراخواندند تا همراه وي، قيام نمايند! اما محمد بن حنفيه، به خطر بزرگي كه از سوي مردم كوفه، او و خاندان علي رضی الله عنه  را تهديد مي‌كرد، پي برد؛ از اين‌رو حسين رضی الله عنه  را از پذيرش دعوت كوفيان برحذر داشت و هشدار لازم را به او داد. وي، به حسين رضی الله عنه  چنين فرمود: «اينها، قصد آن دارند كه ما را تباه كنند و خون ما را بريزند». نامه‌هايي كه ميان مردم كوفه و حسين رضی الله عنه  رد و بدل شد، نگراني امويان ساكن مدينه را برانگيخت تا اينكه نامه‌اي به معاويه رضی الله عنه  نوشتند و از او خواستند تا درباره‌ي حسين رضی الله عنه  تدبيري بينديشد. معاويه رضی الله عنه  در نامه‌اي به آنان دستور داد كه هيچ‌گونه تعرضي به حسين رضی الله عنه  نكنند.[342]
به‌طور قطع معاويه رضی الله عنه  از نامه‌‌نگاري‌هاي مردم كوفه و حسين رضی الله عنه  به يكديگر و نيز از روابطي كه با هم داشتند، آگاه بوده است؛ زيرا از حسين رضی الله عنه  خواست كه از خداوند سبحانه و تعالی  بترسد و سبب تفرقه و چنددستگي مسلمانان نگردد.[343]
به‌هر حال حسن و حسين رضي‌الله‌عنهما، پايبند بيعتشان با معاويه رضی الله عنه  بودند. حسين رضی الله عنه  خود را در زمان حيات برادرش و پس از آن، به رعايت پيمان صلح ملزم مي‌دانست.كتاب‌نامه‌ي مؤلف
1- سير أعلام النبلاء: شمس‌الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبي، چاپ دوم، مؤسسه‌ی الرسالة، بيروت، 1402ه‍.
2- نسب قريش: ابوعبدالله مصعب بن عبدالله زبيري، دارالمعارف، قاهره.
3- الدوحة النبوية الشريفة: دكتر فاروق حمادة، دارالقلم، دمشق، چاپ اول، 1420 ه‍.
4- الذرية الطاهرة النبوية: محمد بن احمد بن حماد دولابي؛ تخريج احاديث: سعد المبارك الحسن، انتشارات دارالسلفية، كويت، چاپ اول، 1407ه‍.
5 - الطبقات الكبري: محمد سعد بن منيع زهري، دار صادر، بيروت، بي‌تا.
6 - مسند احمد، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان.
7- صحيح ابن‌حبان: ابوحاتم بن حبان بستي، تحقيق: شعيب ارناؤوط و حسين الأسد، مؤسسه‌ي الرسالة، چاپ اول، 1404ه‍.
8 - المستدرك علي الصحيحين: ابوعبدالله محمد بن عبدالله نيشابوري، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، چاپ اول، 1411ه‍.
9- معجم الطبراني الكبير: ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني، چاپ دوم، مكتبة العلوم و الحكم، 1406ه‍.
10- منهج التربية النبوية للطفل: محمد نور بن عبدالحفيظ سويد، مؤسسه‌ي الريان، بيروت لبنان، المنار الإسلامية، چاپ پنجم، 1414ه‍.
11- الحسن بن علي و دوره السياسي: فتيخان كردي، چاپ نشده.
12- صحيح البخاري: ابوعبدالله محمد بن اسماعيل بخاري، دار الفكر، چاپ اول، 1411ه‍.
13- تسمية المولود: بكر عبدالله ابوزيد، دار العاصمة، چاپ سوم، 1416ه‍.
14- موسوعة تربية الأجيال: نصر صنقري، دار الإيمان، اسكندرية، چاپ اول.
15- صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ دوم، 1972م.
16- سنن الترمذي: ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي، دارالفكر، 1938م.
17- ذخائر العقبي في مناقب ذوي القربي: ابوالعباس احمد بن محمد طبري مكي، مكتبة الصحابة، شارجه، امارات.
18- المعجم الطبراني الصغير: ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني.
19- موسوعة عظماء حول الرسول: خالد العك.
20- سيرة آل‌ بيت النبي الأطهار: مجدي فتحي السيد، انتشارات توفيقية.
21- الإصابة في تمييز الصحابة: احمد بن علي بن‌حجر، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 1415ه‍.
22- الإستيعاب في معرفة الأصحاب: ابوعمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر، دار الجيل، بيروت، چاپ اول، 1412ه‍.
23- ميزان الإعتدال في نقد الرجال: محمد بن عثمان ذهبي، تحقيق: علي البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، چاپ اول، قاهره.
24- لسان الميزان: احمد بن علي بن‌حجر، حيدارآباد دكن، چاپ دائرة المعارف العثمانية، 1413ه‍.
25- البداية و النهاية: ابوالفداء حافظ ابن‌كثير دمشقي، دار الريان، چاپ اول، 1408ه‍.
26- تقريب التهذيب: ابن‌حجر.
27- دائرة المعارف البريطانية.
28- جمهرة أنساب العرب: علي بن احمد بن حزم اندلسي، تحقيق: عبدالسلام هارون، قاهره، 1382ه‍.
29- فضائل الصحابة: ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل، دار ابن‌الجوزي، عربستان سعودي، چاپ دوم، 1420ه‍.
30- تحفة الأحوذي لشرح سنن الترمذي: محمد عبدالرحمن مباركپوري، تصحيح: عبدالرحمن محمد عثمان، چاپ اعتماد، نشر محمد عبدالمحسن.
31- منهاج السنة: ابن‌تيميه، تحقيق: محمد رشاد سالم، مؤسسه‌ي قرطبه.
32- التبيين في أنساب القرشيين: موفق الدين ابومحمد عبدالله بن احمد بن محمد ابن قدامة المقدسي، تحقيق: محمد نايف الدليمي، عالم الكتب، چاپ دوم.
33- الشيعة و أهل البيت: احسان الهي ظهير، چاپ دهم.
34- نساء أهل البيت: منصور عبدالحكيم، التوفيقية.
35- المرتضي ابوالحسن علي بن أبي‌طالب: ابوالحسن ندوي، دارالقلم.
36- السيرة النبوية: ابن‌هشام، دار إحياء التراث، چاپ دوم، 1417ه‍.
37- تاريخ الإسلام: محمد احمد بن عثمان ذهبي، دار الكتاب العربي، چاپ اول، 1407ه‍.
38- دلائل النبوة: بيهقي.
39- مجمع الزوائد و منبع الفوائد: نورالدين علي بن ابي‌الهيثمي، دار الكتاب العربي، بيروت، چاپ دوم، 1402ه‍.
40- سنن ابن‌ماجة: حافظ ابوعبدالله محمد بن زيد قزويني، دار الفكر.
41- أسد الغابة في معرفة الصحابة: عزالدين ابن‌اثير، ابوالحسن بن علي بن محمد جزري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ اول، 1417ه‍.
42- حلية الأولياء و طبقات الأصفياء: ابونعيم احمد بن عبدالله اصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت.
43- صحيح السيرة النبوية: ابراهيم العلي، دارالنفائس، چاپ سوم، 1408ه‍.
44- صفة الصفوة: امام ابوالفرج ابن‌الجوزي، دار المعرفة، بيروت.
45- التاريخ الإسلامي مواقف و عبر: دكتر عبدالعزيز عبدالله الحميدي، دار الدعوة، اسكندريه، دارالأندلس الخضراء، جدة، چاپ اول، 1408ه‍.
46- من معين السيرة: صالح احمد الشامي، المكتب الإسلامي، چاپ دوم، 1412ه‍.
47- السيرة النبوية: علي محمد صلابي، دار الإيمان، اسكندريه.
48- صحيح سنن أبي‌داود: محمد ناصر الدين آلباني، مكتب التربية العربي، رياض، چاپ اول، 1405ه‍.
49- أسمي المطالب في سيرة أميرالمؤمنين علي بن أبي‌طالب: علي محمد صلابي، دار الفجر، قاهره.
50- العقيدة في أهل البيت بين الإفراط و التفريط: دكتر سليمان بن سالم بن رجاء السحيمي، مكتبة الإمام البخاري، چاپ اول، 1420ه‍.
51- السنن الكبري: حافظ احمد بن حسين بيهقي، چاپ دارالمعارف، بيروت، توزيع: مكتبة المعارف رياض.
52 - الإنتصار للصحب و الآل من إفتراءات السماوي الضال: دكتر ابراهيم الرحيلي، مكتبة الغرباء الأثرية، چاپ اول، 1418ه‍.
53 - ديوان محمد اقبال.
54 - أحاديث بشأن السبطين: عثمان الخميس. بي‌چا.
55 - الإحسان في تقريب صحيح ابن‌حبان: ابوالحسين الأمير علاءالدين علي بن بلبان، دارالكتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 1987م.
56 - الشريعة: آجري، تحقيق: عبدالله الدميجي، دارالوطن، چاپ اول، 1418ه‍.
57 - النهاية في غريب الحديث: ابن‌اثير، تحقيق: طاهر احمد الزاوي و محمود محمد الطناحي.
58 - فتح‌الباري: ابن‌حجر عسقلاني، دارالمعرفة، بيروت.
59 - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: جمال‌الدين ابوالحجاج يوسف بن زكي عبدالرحمن المزي، دارالقيمة.
60 - شرح النووي علي صحيح مسلم: ابوزكريا محي الدين يحيي بن شرف نووي، درگذشته‌ي سال676هـ/ 1340م.
61 - شرح فتح‌القدير: كمال‌الدين محمد بن عبدالواحد معروف به ابن‌همام، چاپ دارالفكر، بيروت، چاپ دوم، 1397ه‍.
62 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام احمد: علاءالدين ابوالحسن علي بن سليمان مرداوي.
63 - معالم السنن، ابوسليمان محمد خطابي، المكتبة العلمية، بيروت، چاپ دوم، 1401ه‍.
64 - الأم: محمد بن ادريس شافعي، تصحيح: محمد زهري النجار، نشر دارالمعرفة، بيروت.
65 - المجموع شرح المهذب: نووي، نشر دارالفكر.
66 - حاشية رد المختار علي الدر المختار معروف به حاشية ابن‌عابدين: محمد يمان عمر دمشقي، مشهور به ابن‌عابدين، چاپ دوم، چاپ البابي الحلبي، مصر.
67 - بلغة السالك لأقرب المسالك إلي مذهب الإمام مالك: احمد بن محمد صاوي مالكي، دارالمعرفة، بيروت، 1398ه‍.
68 - حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير: محمد احمد بن عرفة الدسوقي، نشر دارالفكر.
69 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ابوالفلاح عبدالحي بن عماد حنبلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
70- المنتقي شرح موطأ: ابوالوليد سليمان بن خلف باجي، دار الكتاب العربي، چاپ چهارم، 1404 ه‍.
71- الإختيارات الفقهية من فتاوي شيخ‌الإسلام ابن‌تيمية: علاءالدين ابوالحسن بن علي بن محمد بعلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت.
72- إعلام الموقعين: ابن‌القيم، دار الجيل، بيروت.
73- مختارات من أدب العرب: ندوي، دار ابن‌كثير، دمشق.
74- حقبة من التاريخ: عثمان خميس، دارالإيمان، اسكندريه.
75- ثم أبصرت الحقيقة: محمد سالم الحضر، دارالإيمان، اسكندريه، چاپ 2003م.
76- دراسات في الفرق: دكتر احمد جلي، چاپ اول، 1406ه‍.
77- الإمامة و النص، فيصل نور، بي‌چا.
78- وسطية أهل السنة بين الفرق: دكتر محمد باكريم محمد با عبدالله، دارالراية، رياض، چاپ اول، 1415ه‍.
79- زاد المعاد في هدي خير العباد: ابوعبدالله محمد بن ابي‌بكر معروف به ابن‌قيم، چاپ اول، 1399ه‍.
80- السيرة النبويه في ضوء القرآن و السنة: محمد ابوشهبة، دارالقلم، دمشق، چاپ سوم، 1417ه‍.
81 - مقدمة ابن‌خلدون.
82 - الإمام الزهري: محمد شراب، دارالقلم، دمشق.
83 - استخلاف أبوبكر الصديق: جمال عبدالهادي، دكتر محمد رفعت جمعه، دارالوفاء، المنصورة، چاپ اول.
84 - أبوبكر رجل الدولة: مجدي حمدي، دارطيبة، رياض، چاپ اول.
85- عصر الخلافة الراشدة: دكتر اكرم ضياء العمري، چاپ اول، مكتبة العلوم و الحكم، مدينه‌ي منوره.
86 - الأنصار في العصر الراشدي: حامد محمد الخليفة، دار الصحابة.
87 - الإنشراح و رفع الضيق بسيرة أبي‌بكر الصديق: علي محمد صلابي، دارالإيمان، اسكندريه.
88 - الإسلام و أصول الحكم: محمد عمارة.
89 - عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام: ناصر بن علي بن عائض حسن الشيخ، مكتبة الرشد، رياض، چاپ اول، 1413ه‍.
90- أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ: دكتر ابراهيم علي شعوط، المكتب الإسلامي، چاپ ششم، 1408ه‍.
91- تاريخ بغداد، خطيب بغدادي: دار الغرب الإسلامي، بيروت.
92- الإبانة عن أصول الديانة: ابوالحسن علي بن اسماعيل اشعري، چاپ دوم، دانشگاه اسلامي مدينه.
93- الإنصاف فيما يجوز اعتقاده و لايجوز الجهل به: ابوبكر بن طيب باقلاني، تحقيق: عماد الدين احمد حيدر، نشر عالم الكتب، بيروت، چاپ اول.
94- دراسات في عهد النبوة و الخلافة الراشدة: دكتر عبدالرحمن الشجاع، دارالفكر المعاصر، چاپ اول، 1419ه‍.
95- صحيح سنن ابن‌ماجة: محمد ناصرالدين آلباني، منشورات المكتب الإسلامي.
96- تاريخ الأمم و الملوك: ابوجعفر طبري، دارالفكر، بيروت، چاپ اول، 1407ه‍.
97- معجم الطبراني الأوسط: ابوالقاسم سليمان بن احمد طبراني.
98- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية: دكتر ناصر القفازي، دارالرضا، مصر، چاپ سوم.
99- الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد: ابوالمعالي جويني، تحقيق: محمد يوسف موسي و علي عبدالمنعم، مكتبة الخانجي، مصر.
100- خلافة علي بن أبي‌طالب و ترتيب و تهذيب كتاب البداية و النهاية: محمد صامل سلمي، دارالوطن، چاپ اول، 1422ه‍.
101- تاريخ اليعقوبي: داربيروت، چاپ 1400ه‍.
102- الكامل في التاريخ: ابن‌اثير، تحقيق: علي شيري، دارإحياءالتراث العربي، بيروت، چاپ اول.
103- الشوري بين الإصالة و المعاصرة: عزالدين تميمي، دارالبشير، چاپ اول، 1405ه‍.
104- تاريخ خليفة بن خياط: ابوعمر خليفة بن خياط بن أبي‌هبيرة الليثي، تحقيق: اكرم ضياء العمري، چاپ دوم، مؤسسه‌ي الرسالة و دار القلم، چاپ1397ه‍.
105- قصة بعث أبي‌بكر جيش أسامة: دكتر فضل الهي، دار ابن‌حزم، بيروت، چاپ سوم، 1420ه‍.
106- تاريخ الدعوة إلي الإسلام في زمن الرسول صلی الله علیه و سلم  و الخلفاء الراشدين: دكتر جميل عبدالله مصري، مكتبة الدار، مدينه‌ي منوره، چاپ اول، 1407ه‍.
107- عبقرية الصديق: عباس محمود عقاد، المكتبة العصرية، بيروت.
108- الصديق أبوبكر: محمد حسين هيكل، دار المعارف مصر، چاپ 1971.
109- حركة الردة: دكتر علي العتوم، مكتبة الرسالة، عمان، چاپ دوم، 1997م.
110- مشكاة المصابيح: تحقيق: محمد ناصر الدين آلباني، المكتب الإسلامي.
111- تحفة المودود بأحكام المولود: المكتبة العصرية، بيروت، چاپ اول، 1422ه‍.
112- الخلافة و الخلفاء الراشدون بين الشوري و الديمقراطية: سالم بهنساوي، مكتبة المنار الإسلامية، كويت، چاپ دوم، 1986م.
113- فقه التمكين في القرآن و السنة: دكتر علي محمد صلابي، دارالوفاء، المنصثورة، چاپ اول، 1421ه‍.
114- تفسير الطبري.
115- تاريخ دمشق الكبير: ابوالقاسم علي بن حسن بن هبة الله شافعي، دار إحياء التراث العربي، چاپ اول، 1421ه‍.
116- الخراج: امام ابويوسف، منشورات مكتبة الرياض الحدية، بي‌چا.
117- مصنف في الأحاديث و الآثار، ابن ابي‌شيبة، دارالتاج، بيروت.
118- عقائد الثلاثة و السبعين فرقة: ابومحمد يمني، تحقيق: محمد عبدالله زربان غامدي، مكتبة دار العلوم، چاپ اول، 1414ه‍.
119- تهذيب التهذيب: احمد بن علي بن‌حجر، دار صادر، بيروت.
120- مختصر التحفة الإثني عشرية: محمود شكري آلوسي، تحقيق: محب الدين خطيب، قاهره 1373ه‍.
121- علي بن أبي‌طالب مستشار أمين للخلفاء الراشدين: دكتر محمد عمر الحاجي، دار الحافظ دشمق، چاپ اول، 1998م.
122- فقه السيرة: محمد سعيد رمضان بوطي، چاپ يازدهم، 1991م، دارالفكر دمشق.
123- المختصر من كتاب الموافقة بين أهل البيت و الصحابة: زمخشري، تحقيق: سيد ابراهيم صادق، دارالحديث.
124- النهي عن سب الأصحاب و ما فيه من الإثم و العقاب: محمد عبدالواحد مقدسي، تحقيق: عبدالرحمن تركي، مؤسسه‌ي الرسالة، چاپ اول.
125- النضرة في مناقب العشرة: ابوجعفر احمد، مكتبة القيمة، قاهره.
126- أضواء البيان في تاريخ القرآن: صابر حسن محمد ابوسليمان، عالم الكتب، چاپ اول، 1421ه‍.
127- تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان، دكتر علي محمد صلابي، دار ابن‌كثير، چاپ اول، 1424ه‍.
128- الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب: عبدالرحمن عبدالكريم العاني و دكتر حسن فاضل زعين، دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد، چاپ1989م.
129- أوليات الفاروق: دكتر عبدالكافي القرشي، المكتب الإسلامي، بيروت، مكتبة الحرمين رياض، چاپ اول، 1403 ه‍.
130- الخلفاء الراشدون: خالدي، دارالقلم، دمشق.
131- أشهر مشاهير الإسلام في الحرب و السياسة: رفيق العظم، دارالرائد العربي، بيروت، چاپ ششم، 1402ه‍.
132- مرويات أبي‌مخنف في تاريخ الطبري: يحيي ابراهيم اليحيي، دار العاصمة، رياض، چاپ اول، 1410ه‍.
133- المدينة النبوية فجر الإسلام و العصر الراشدي: محمد حسن شراب، دار القلم، دمشق، دار الشامية، بيروت، چاپ اول، 1315ه‍.
134- نظام الحكم في الشريعة و التاريخ الإسلامي: ضافر القاسمي، دار النفائس، بيروت، چاپ سوم.
135- عثمان بن عفان: صادق عرجون، چاپ سوم، 1410ه‍.
136- شهيد الدار عثمان بن عفان: احمد الخروف، دار البيارق، دار عمار، چاپ اول، 1418ه‍.
137- التمهيد و البيان في مقتل الشهيد عثمان: محمد بن يحيي بن ابي‌بكر الماقي الأندلسي، دكتر محمد يوسف زايد، دار الدوحة، چاپ اول، 1405ه‍.
138- مجله‌ي البحوث الإسلامية: شماره‌ي10.
139- أثر التشيع علي الروايات التاريخية: دكتر عبدالعزيز نور ولي، دار الخضري، مدينه، چاپ اول، 1417ه‍.
140- عقيدة السلف و أصحاب الحديث: بهيج اسماعيل صابوني، نشر محمد امين رمح، 1970م.
141- رياض النفوس: ابوبكر عبدالله بن محمد مالكي، دار الغرب الإسلامي، چاپ1403ه‍.
142- الجهاد و القتال في السياسة الشرعية: محمد هيكل، چاپ اول، 1414ه‍.
143- ليبيا من الفتح العربي حتي انتقال الخلافة الفاطمية: دكتر صالح مصطفي مفتاح المزيني، انتشارات دانشگاه قاريونس، بنغازي، چاپ سوم، 1994م.
144- الشرف و التسامي بحركة الفتح الإسلامي: دكتر علي محمد صلابي، مكتبة الصحابة، شارجه، چاپ اول، 1422ه‍.
145- فتنة مقتل عثمان: دكتر محمد عبدالله غبان، مكتبة العبيكان، چاپ اول، 1419ه‍.
146- تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري و المحدثين: دكتر محمد أمحزون، دار طيبة، مكتبة الكوثر، رياض، چاپ اول،1415ه‍.
147- عثمان بن عفان الخليفة الشاكر الصابر: عبد الشيخ، چاپ اول، 1412هـ
148- تاريخ المدينة: ابوزيد عمر بن شبه نميري بصري، تحقيق: محمود شلتوت، نشر سيد حبيب محمود احمد، مدينه، 1393ه‍.
149- منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين: نسخه‌ي خطي، كتابخانه‌ي عارف حكمت، مدينه‌ي منوره، شماره‌ي252.
150- مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين: ابوالحسن اشعري.
151- لوامع الأنوار البهية: سفاريني، المكتب الإسلامي.
152- الوصية الكبري: شيخ‌الاسلام ابن‌تيمية، چاپ دار المطبعة السلفية، چاپ سوم، 1401ه‍.
153ـ‌الثقات: ابن‌حبان، مكتبة العلم، مكه‌ي مكرمه، چاپ اول، 1393ه‍.
154- استشهاد عثمان و وقعة الجمل في مرويات سيف بن عمر في تاريخ الطبري دراسة نقدية: دكتر خالد الغيث.
155- أحكام القرآن: ابن‌العربي، دار المعرفة، بيروت.
156- شرح الطحاوية: علامه محمد بن علي بن محمد أذرعي، المكتب الإسلامي، بيروت.
157- التاريخ الصغير: بخاري.
158- عبدالله بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام: سلمان بن حمد العودة، دار طيبة، رياض، چاپ سوم، 1412ه‍.
159- العواصم من القواصم: قاضي ابوبكر بن‌العربي، تحقيق: محب الدين الخطيب، دارالثقافة، دوحه، چاپ دوم، 1989ه‍.
160- تثبيت دلائل النبوة: همداني.
161- الفصل في الملل و النحل: ابومحمد بن حزم ظاهري، مكتبة الخانجي، مصر.
162- دول الإسلام: ذهبي.
163- الوافي بالوفيات: صدفي.
164- مروج الذهب و معادن الجوهر: ابوالحسن علي بن حسين بن علي مسعودي، دار الكتاب، بيروت، چاپ اول، 1420ه‍.
165- سنن سعيد بن منصور: دار الصميعي، چاپ دوم، 1420ه‍.
166- كتاب أهل البغي من الحاوي الكبير: ماوردي.
167- المنتقي من منهج الإعتدال: حافظ ابوعبدالله محمد بن عثمان ذهبي، دار البيان، تحقيق و شرح: محب‌الدين الخطيب.
168- الفتن: نعيم بن حماد.
169- أحداث و أحاديث فتنة الهرج: دكتر عبدالعزيز دخان، مكتبة الصحابة، چاپ اول، 1424 ه‍.
170- تهذيب ابن‌عساكر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ سوم، 1407ه‍.
171- عقيدة الإمام ابن‌القتيبة: علي العلياني، مكتبة الصديق، چاپ اول، 1412ه‍.
172- الإمامة و السياسة: منسوب به ابن‌قتيبة، مؤسسه‌ي حلبي، قاهره.
173- الصواعق المحرقة علي أهل الرفض و الضلال و الزندقة: ابوالعباس احمد بن محمد بن علي بن حجر هيثمي، مؤسسه‌ي الرسالة، بيروت، چاپ اول، 1417ه‍.
174- تفسير القرطبي: ابوعبدالله محمد بن احمد انصاري قرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
175- وقعة صفين: ابن‌مزاحم، تحقيق: عبدالسلام هارون، چاپ دوم، قاهره، 1382ه‍.
176- تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي‌سفيان من الظلم و الفسق في مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان: ابويعلي محمد الفراء، چاپ اول، 1422ه‍.
177- دراسة في تاريخ الخلفاء الأمويين: دكتر محمد ضيف الله بطاينة، دار الفرقان، اردن.
178- الأخبار الطوال: ابوحنيفه احمد بن داود، تحقيق: عبدالمنعم عامر، مراجعه: دكتر جمال الدين الشيال، مكتبة المتنبي، بغداد.
179- نهج‌البلاغة: شرح محمد عبده، دار البلاغة، بيروت.
180- معاوية بن أبي‌سفيان، صحابي كبير و ملك مجاهد: منير محمد الغضبان، دار القلم، دمشق، چاپ سوم، 1417ه‍.
181- مجموع الفتاوي: ابن‌تيمية، جمع و ترتيب: عبدالرحمن بن محمد قاسم، چاپ اول، 1398ه‍.
182- الأساس في السنة: سعيد حوي، دار السلام، قاهره.
183- الإعتقاد علي مذهب سلف أهل السنة و الجماعة: ابوبكر احمد بن حسين بيهقي.
184- المحن: ابن ابي‌العرب.
185- بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود: عبدالله الجميلي، مكتبة الغرباء الأثرية، مدينه‌ي منوره، چاپ سوم، 1414ه‍.
186- الإمامة و الرد علي الرافضة: تحقيق: علي ناصر فقيهي.
187- تطور الفكر السياسي الشيعي من الشوري إلي ولاية الفقيه: احمد الكاتب.
188- حكومت اسلامي: روح‌الله موسوي خميني.
189- مقاتل الطالبيين: ابوالفرج الصفهاني.
190- الأغاني: ابوالفرج الصفهاني.
191- المنتظم في تاريخ الملوك و الأمم: ابوالفرج عبدالرحمن علي الجوزي، دارالكتب العلمية، بيروت.
192- كتب حذر منها العلماء: ابوعبيده مشهور بن حسن آل سلمان، دار الهيعي، عربستان سعودي، چاپ اول، 1415ه‍.
193- السيف اليماني في نحر الإصفهاني: وليد اعظمي، چاپ دوم، 1410ه‍.
194- معجم الأدباء: ياقوت حموي، دار صادر.
195- الأدب في الإسلام: نايف معروف، دار النفائس، چاپ اول، 1410ه‍.
196- وفيات الأعيان و أنباء الزمان: ابن‌خلكان ابوالعباس شمس‌الدين احمد، تحقيق: احسان عباس، دار صادر.
197- منهج الرسول صلی الله علیه و سلم  في غرس الروح الجهادية في نفوس الصحابة: سيد محمد نوح، چاپ اول، 1411ه‍.
198- التفسير المنير: دكتر وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصر، بيروت، چاپ اول، 1411ه‍.
199- الإيمان أولا كيف نبدأ به: مجدي الهلالي، دار التوزيع و النشر الإسلامية، مصر.
200- عيون الأخبار: ابومحمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة، دار الكتب العلمية، چاپ اول، 1406ه‍.
201- تهذيب مدارج السالكين ابن‌القيم: عبدالمنعم صالح العلي العزي، مؤسسه‌ي الرسالة، چاپ سوم، 1409ه‍.
202 - الرقائق: محمد احمد راشد، دار البشير، مصر.
203- صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين آلباني، چاپ سوم، 1408ه‍.
204- السلسلة الصحيحة: آلباني، المكتب الإسلامي.
205- رهبان الليل: دكتر سيد بن حسين العفاني، مكتبة معاذ بن جبل، مصر.
206- ما ذئبان جائعان: ابن‌رجب، تحقيق: محمد صبحي حلاق، مؤسسه‌ي الريان، چاپ اول، 1413ه‍.
207- جواهر الأدب: سيد احمد هاشمي، مؤسسه‌ي المعارف، بيروت.
208- صحيح الترغيب و الترهيب: منذري.
209- الأخلاق بين الطبع و التطبع: ابوعبدالله فيصل بن عبده الحاشدي، دار الإيمان، اسكندريه.
210- صلاح الأمة في علو الهمة: دكتر سيد بن حسين العفاني، مؤسسه‌ي الرسالة، چاپ اول، 1424ه‍.
211- جهاد النفس: علي بن محمد الدهامي، دار طيبة، رياض، چاپ اول، 1424ه‍.
212- جامع العلوم و الحكم: ابن‌‌رجب.
213- الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة: محمد رضا، المكتبة العصرية، لبنان، چاپ اول، 1422ه‍.
214- علموا أولادكم حب آل بيت النبيص : محمد عبده يماني، دار القبلة، جده، چاپ دوم، 1418ه‍.
215- منهج الإسلام في تزكية النفس: دكتر محمد خير فاطمه، دار الخير، چاپ اول، 1424ه‍.
216- مدارج السالكين: ابن‌قيم، تحقيق: محمد حامد فقي، دار الكتاب العربي، بيروت.
217- أمراض النفس دراسة تربوية لأمراض النفوس و معوقات تزكيتها و علاج ذلك: دكتر انس احمد كرزون، دار ابن‌حزم، چاپ سوم، 1424ه‍.
218- الجواب الكافي: ابن‌قيم.
219- جامع بيان العلم و فضله: ابن‌عبدالبر، چاپ چهارم، 1419ه‍.
220- المحدث الفاضل: رامهرمزي.
221- قواعد في التعامل مع العلماء: عبدالرحمن بن معلا اللويحق، دار الوراق، چاپ اول، 1415ه‍.
222- الداء و الدواء: ابن‌قيم.
223- التعريفات: جرجاني.
224- سنن نسائي: احمد بن شعيب بن علي نسائي، دار الفكر، بيروت.
225- الزواجر: ابن‌حجر هيثمي.
226- الشهب اللامعة في السياسة النافعة: عبدالله بن يوسف بن رضوان المالقي، دار المدار الإسلامي، لبنان، چاپ اول.
227- أحكام القرآن: احمد بن علي رازي معروف به جصاص، دار الكتاب العربي، بيروت.
228- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ابن‌عطيه ابومحمد عبدالحق بن غالب اندلسي، مغرب.
229- التحرير و التنوير: شيخ محمد طاهر بن عاشور، دار الكتب الشرقية، تونس.
230- الفوائد: محمد بن ابوبكر بن قيم الجوزية، دار الريان للتراث، قاهره.
231- تفسير ابن‌كثير: دار الفكر و دار القلم، بيروت، چاپ دوم.
232- تيسير الكريم الرحمن في تفسير الكريم المنان: عبدالرحمن ناصر السعدي، مؤسسه‌ي السعدية، رياض.
233- معني الزهد و المقالات و صفة الزاهدين: امام ابوسعيد احمد بن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 1424ه‍.
234- محاسن التأويل: محمد جمال‌الدين قاسمي، دار الفكر، بيروت.
235- نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب نويري، قاهره.
236- صور و عبر من الجهاد النبوي في المدينة: دكتر فوزي فيض الله، دار القلم، دمشق، چاپ اول، 1416ه‍.
237- قيادة الرسول صلی الله علیه و سلم  السياسية و العسكرية: احمد راتب عرموش، دار النفائس، چاپ اول، 1401ه‍.
238- ولاة مصر: ابويوسف محمد يوسف الكندي، تحقيق: دكتر حسين نصار، دار صادر، بيروت، بي‌تا.
239- النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة: جمال‌الدين ابوالمحاسن يوسف بن تغري بردي، قاهره، بي‌تا.
240- المجروحين من المحدثين: ابوحاتم محمد بن حبان بن احمد، تحقيق: ابراهيم محمود زايد، حلب، دار الوعي.
241- تذكرة الحفاظ: شمس‌الدين محمد بن احمد بن عثمان ذهبي، بيروت، دار إحياء التراث.
242- الكامل في ضعفاء الرجال: امام حافظ بن ابي‌احمد عبدالله بن عدي جرجاني، دار الفكر، بيروت، چاپ سوم، 1405ه‍.
243- المعرفة و التاريخ: يعقوب بن سفيان فسوي، تحقيق: اكرم ضياء العمري، مؤسسه‌ي الرسالة، چاپ سوم، 1401ه‍.
244- فقه السيرة: منير الغضبان.
245- الصراع مع اليهود: ابوفارس، دار الفرقان، چاپ اول، 1411ه‍.
246- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري: خالد محمد الغيث، دار الأندلس، چاپ اول، 1410ه‍.
247- مجموعة الفتاوي: تقي‌الدين احمد بن تيمية الحراني، دار الوفاء، چاپ اول، 1411ه‍.
248- السنة: ابوبكر خلال، تحقيق: عطية الزهراني، دار الراية، چاپ اول، 1410ه‍.
249- المطالب العلية بزوائد المسانيد الثمانية: چاپخانه‌ي العصرية، 1390ه‍.
250- أخلاق النبي في القرآن و السنة: دكتر احمد بن عبدالعزيز قاسم حداد، دار الغرب الإسلامي، لبنان، چاپ دوم، 1999م.
251- جامع الأصول من أحاديث الرسول: امام مبارك بن جزري، تحقيق: حامد فقي، رياض، 1370ه‍.
252- مقاصد الشريعة الإسلامية و علاقتها بالأدلة الشرعية: محمد سعيد اليوبي، دار الهجرة.
253- اعتبار المآلات و مراعاة نتائج التصرفات: دكتر عبدالرحمن بن معمر السنوسي، دار ابن‌الجوزي، چاپ اول، عربستان سعودي، 1424ه‍.
254- أسباب النزول: علي بن احمد واحدي، دار الفكر، بيروت.
255- رسالة الألفة بين المسلمين: ابن‌تيمية.
256- الناهية عن طعن أمير المؤمنين معاوية: عبدالعزيز بن احمد حامد، كويت، چاپ اول.
257- نظام الخلافة في الفكر الإسلامي: مصطفي حلمي: دار الدعوة، اسكندريه.
258- الشيخان أبوبكر و عمر رواية البلاذري في أنساب الأشراف: تحقيق: دكتر احسان صدقي العمد، چاپ سوم، 1418ه‍.
259- الدولة و السيادة في الفقه الإسلامي: فتحي عبدالكريم، مكتبة وهبة، چاپ دوم، 1404ه‍.
260- الذاكرة التاريخية للأمة: دكتر قاسم محمد.
261- الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلام: السيد عمر، چاپ اول، 1417ه‍.
262- أثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية: دكتر عبدالله عبدالرحمن الخرعان، مكتبة الرشد، چاپ اول، 1424ه‍.
263- دراسات في الأهواء و الفرق و البدع و موقف السلف منها: دكتر ناصر بن عبدالكريم العقل، چاپ اول، 1418ه‍.
264- وجوب التعاون بين المسلمين: عبدالرحمن السعدي، دار المعارف، رياض، 1402ه‍.
265- سنن دارمي: ابوعبدالله بن عبدالرحمن بن فضل بن بهرام دارمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
266- النظريات السياسية: محمد ضياء الريس.
267- قضاء الحوائج: ابوبكر بن ابي‌الدنيا، دار ابن‌حزم، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف.
268- فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبدالرؤوف مناوي، دار الفكر، چاپ دوم، 1391 ه‍.
269- مآثر الإنافة في معالم الخلافة: قلقشندي، تحقيق: عبدالستار احمد الفرج، عالم الكتب، بيروت.
270- العبودية: ابن‌تيمية.
271- المدينة في العصر الأموي: محمد محمد شراب، مؤسسه‌ي علوم القرآن دمشق.
272- مواقف المعارضة في خلافة يزيد: محمد شيباني، دار البيارق، عَمان اردن.
273- تهذيب الكمال في أسماء الرجال: المزي، تحقيق: دكتر بشار عواد معروف، مؤسسه‌ي الرسالة، بيروت.
274- أثر أهل الكتاب في الفتن و الحروب الأهلية في القرن الأول الهجري: چاپ 1410ه‍.
275- الوسطية في القرآن الكريم: علي صلابي، دار الصحابة، امارات، چاپ اول، 1422ه‍.
276- التوضيح و البيان لشجرة الإيمان: عبدالرحمن السعدي.
277- المرتضي سيرة أمير المؤمنين أبي‌الحسن علي بن أبي‌طالب: ابوالحسن ندوي، دار القلم، دمشق، چاپ دوم، 1419ه‍.
278- تاريخ العراق في ظل الحكم الأموي: دكتر علي حسن الخربوطلي، دار المعارف، مصر.
279- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: ابوالعباس احمد عمر قرطبي، تحقيق: محيي الدين مستو، يوسف بدوي؛ دار ابن‌كثير، چاپ اول، 1417ه‍.

 

زیرنویسها:
[1]- تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي، ص67 و مقاتل الطالبيين، ص55.
[2]- بخاري (2704).
[3]- المستدرك (3/170) اين حديث به شرط بخاري و مسلم صحيح است.
[4]- دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين، بطاينه، ص60،61.
[5]- منهاج‌السنة (4/536) و دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين ص61.
[6]- مرويات خلافۀ معاويۀ في تاريخ الطبري، خالد الغيث، ص134.
[7]- بخاري، شماره‌ي 3746.
[8]- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري، ص125.
[9]- همان ص125.
[10]- همان ص1625.
[11]- بخاري (7109).
[12]- المرتضي، ندوي، ص198.
[13]- الدوحة النبوية الشريفة ص94.
[14]- دلائل النبوۀ، بيهقي (6/443) و الدوحة النبوية الشريفة، ص95.
[15]- الدوحة النبوية الشريفة، ص95.
[16]- الفتاوي (28/300).
[17]- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري ص156.
[18]- الطبقات (1/316،317). سند آن حسن است.
[19]- همان (1/386،387). سند اين روايت صحيح مي‌باشد.
[20]- مرويات خليفة معاوية في تاريخ الطبري، ص111.
[21]- ميسرۀ بن يعقوب: ابو‌جميلۀ الطهوي الكوفي.
[22]- الطبقات (1/323).
[23]- هلال بن يساف الاشجعي، در سنن اربعه و صحيح مسلم از وي حديث روايت شده و بخاري نيز حديثي با سند معلق از وي روايت كرده است، نك: التقريب،576.
[24]- الطبقات (1/381) سند اين روايت صحيح است.
[25]- طبقات (1/319 ـ 321) در اسناد اين روايت اشكالي وجود ندارد.
[26]- البداية و النهاية (11/132).
[27]- العالم الاسلامي في العصر الاموي، عبد الشافي محمد ص101.
[28]- مرويات خلافة معاوية في تاريخ الطبري ص130.
[29]- الطبقات (1/321). [مسکن، نام منطقه ای در انبار عراق است. (مترجم)]
[30]- همان (1/323).
[31]- السنۀ، الخلال، تحقيق؛ زهراني، ص474 ـ 475. سند اين روايت صحيح است.
[32]- تاريخ طبري (5/159) به نقل از العالم الاسلامي في العصر الاموي،ص101.
[33]- العالم الاسلامي في العصر الاموي،ص101.
[34]- ابن حجر مي‌گويد: مقصود معاويه رضی الله عنه  خيل عظيمي از لشكريان و مردم بود كه در سپاه وي و سپاه حسن بن علي رضی الله عنه  براي نبرد آماده شده بودند.
[35]- فتح‌الباري (13/69 ـ 70).
[36]- همان (13/70).
[37]- همان (13/70).
[38]- بخاري، شماره‌ي 3746.
[39]- فتح‌الباري (13/72 ـ 73).
[40]- عمرو بن دينار مكي جمحي، وي از طبقه‌ي چهارم بوده، در سال 126 هجري قمري درگذشته و در كتب سته، حديثي از وي حديث روايت شده است. علماي رجال او را ثقه دانسته‌اند. (التقريب، ص421).
[41]- در مباحث آینده به حول و قوه‌ي الهي خواهيم گفت كه قرار شد پس از معاويه رضی الله عنه  منصب خلافت به شور گذارده شود تا مسلمانان با مشورت، كسي را به عنوان خليفه برگزينند.
[42]- الطبقات (1/331‌‌،330).
[43]- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري،ص138.
[44]- همان (ص141).
[45]- جراح بن سنان، شخصيتي است كه سابقه‌ي شرارت داشته و از جمله كساني بوده كه در زمان خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه  به سعد بن ابي وقاص تهمت زده و در صدد عزل وي از امارت كوفه برآمده است. سعد رضی الله عنه  اين افراد را نفرين نمود و سرانجام آنان خاتمه‌ي به خير نشد. طبري (4/141).
[46]- معجم البلدان (3/166).
[47]- وي، قاتل توابيني بود كه در سال 65هـ ق به خونخواهي حسين رضی الله عنه  برخاسته بودند.
[48]- از تابعين مقيم كوفه بوده و از علي رضی الله عنه  حديث روایت نموده است.
[49]- مرويات خلافة معاويۀ، ص142.
[50]- رياح بن حارث، ثقه مي باشد. (التقريب،ص211).
[51]- الطبقات (1/317).
[52]- هلال بن خباب العبدي، صدوق است. (التقريب، ص575).
[53]- الطبقات،‌ (1/324).
[54]- عبيدالله بن خليفه الهمداني المرادي، صدوق است و گفته شده، شيعه بوده است. (التقريب، ص370).
[55]- نامش عمير بن يزيد كندي بوده که در جريان حجربن عدي در سال 51 هجري شركت داشته است. (تاريخ طبري،5/259).
[56]- جزو كساني بود كه همراه مختار ثقفي به خونخواهي حسين بن علي رضی الله عنه  برخاستند.
[57]- المستدرك (3/175).
[58]- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري، ص114.
[59]- حبيب بن ابي‌ثابت بن دينار اسدي، التقريب، ص 150.
[60]- المطالب العليۀ (4/317 ـ 319). سند اين روايت صحيح است.
[61]- البداية والنهاية (8/16).
[62]- همان (8/16).
[63]- مصنف ابن ابي شيبه (7/472).
[64]- عبدالله بن عامر رضی الله عنه .
[65]- عبدالرحمن بن سمره رضی الله عنه .
[66]- انساب الاشراف، نسخه خطي، ص447 به نقل از مرويات خلافۀ معاويۀ،ص150.
[67]- نخيلة، ناحيه‌اي در شام و نزديك كوفه. معجم البلدان (5/278).
[68]- انساب الاشراف، به نقل از مرويات خلافۀ معاويه، ص150.
[69]- در مورد مجالد، سخنان متعارضي گفته شده و برخي، او را تصديق نكرده‌اند، اما عامر بن شعبي ثقه است.
[70]- المعجم الكبير (3/26). سند اين روايت حسن است.
[71]- الطبقات (1/329).
[72]- المستدرك (3/175).
[73]- حلية الاولياء (2/37).
[74]- دلائل النبوۀ (6/444).
[75]- الاستيعاب (1/388 ـ 389).
[76]- فضائل الصحابۀ (2/769). سند اين روايت صحيح است.
[77]- المعجم الكبير (3/26). سند اين روايت حسن است.
[78]- الطبقات (1/325).
[79]- انساب الاشراف، به نقل از: مرويات خلافة معاويه، ص154. سند اين روايت صحيح است.
[80]- صحيح سنن ابي‌داود (3/799)؛ سنن ابي‌داود (2/515).
[81]- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ این حديث، حسن است.
[82]- البداية و النهاية (11/134)
[83]- مآثر الإنافة (1/105)؛ مرويات خلافة معاوية، خالد الغيث، ص 155
[84]- البداية و النهاية (11/206).
[85]- المعجم الكبير، طبراني (3/26). سند اين روايت حسن مي‌باشد.
[86]- اخلاق النبيص في‌القرآن و السنۀ (2/969).
[87]- همان، (2/971).
[88]- همان، (2/971).
[89]- همان، (2/971).
[90]- اهل قباء.
[91]- نك؛ بخاري (2690).
[92]- اخلاق النبيص في ضوء الكتاب و السنۀ (2/972).
[93]- بخاري (2692).
[94]- عون المعبود شرح سنن ابی داود (13/263) شماره‌ي 4900.
[95]- سنن ترمذي (2508). ترمذي اين حديث را صحيح غريب دانسته است.
[96]- جامع الاصول، ابن اثير (6/668).
[97]- سنن ترمذي (2509). ترمذي اين حديث را صحيح دانسته است.
[98]- بخاري، شماره‌ي 3746.
[99]- تاريخ دمشق (14/104)
[100]- تاريخ دمشق (14/89).
[101]- المعجم، طبراني (3/26). سند اين روايت حسن است.
[102]- جامع‌العلوم و الحكم، ص363. الايمان اولاً ص117.
[103]- بخاري (6864).
[104]- روضة الطالبين‌ (9/148) و مقاصد الشريعۀ، اليوبي، ص211.
[105]- تاريخ دمشق (14/88).
[106]- الطبقات (1/329). سند اين روايت بسيار ضعيف است.
[107]- الأخبار الطوال، ص200.
[108]- اعتبار المآلات و مراعاة نتائج التصرفات، ص167.
[109]- همان، (ص124).
[110]- اعتبار المآلات، ص125.
[111]- اسباب النزول، واحدي نيشابوري ص223ـ224.
[112]- نگا: اعتبار المآلات، ص126.
[113]- بخاري: (3521).
[114]- اعتبار المآلات، ص138ـ139.
[115]- بخاري، (1586).
[116]- اعتبار المآلات، ص148ـ149.
[117]- رساله الألفۀ بين المسلمين، ابن تيمیه، ص27.
[118]- الناهية عن طعن اميرالمؤمنين معاويۀ، ص57.
[119]- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري، خالد الغيث، ص23.
[120]- صحيح سنن الترمذي، آلباني (3/236).
[121]- موارد الظمآن (7/249). سند اين روايت حسن است.
[122]- بخاري (2924).
[123]- مهلب بن احمد اندلسي، مصنف شرحي بر صحيح بخاري است و در سال 435 ه‍.ق درگذشت.
[124]- فتح‌الباري (6/120).
[125]- نگا: فتح‌الباري (7/130).
[126]- مرويات خلافة معاويه، ص28.
[127]- همان ص 28.
[128]- السنة، خلال، تحقيق: عطيه زهراني (2/434).
[129]- العواصم من القواصم (210ـ211).
[130]- مرويات خلافة معاويه ص31.
[131]- البداية والنهاية (8/119).
[132]- الفتاوي (4/472) و سير اعلام النبلاء (3/129).
[133]- ابن ابي الدنيا و ابوبكر بن ابي عاصم اختصاصاً پيرامون حلم و بردباري معاويه رضی الله عنه  كتاب نگاشته‌اند.
[134]- البدية والنهاية (8/118).
[135]- همان (8/126).
[136]- مرويات خلافة معاويه في تاريخ الطبري، ص23.
[137]- مسلم (65).
[138]- تاريخ دمشق (12/105).
[139]- هندوانه وحشی و کوچک بیابانی را گویند که به راحتی از بوته اش جدا می شود.
[140]- همان (12/105).
[141]- النهاية عن طعن اميرامؤمنين معاويۀ رضی الله عنه ، ص57.
[142]- مسند احمد (16848). سند اين روايت صحيح است.
[143]- سير اعلام النبلاء (3/392). اين حديث در مباحث بعدی، به تفصيل بيان خواهد شد.
[144]- عبارت عربي اين حديث اين‌گونه است: (يا اباهريرۀ! اولئك الثلاثۀ أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامۀ). ترمذي و حاكم، اين حديث را روايت كرده‌اند و آلباني، اين حديث را صحيح دانسته است. (ش1713).
[145]- النهايۀ في الفتن و الملاحم (2/52).
[146]- خلافة علي بن ابي‌طالب ، عبدالحميد علي، ص345.
[147]- نظام الخلافۀ في الفكر الاسلامي، ص15ـ16 مصطفي حلمي.
[148]- خلافة علي بن ابي‌طالب،ص350.
[149]- تاريخ طبري (6/27ـ47).
[150]- همان (6/53).
[151]- سير اعلام النبلاء (3/269).
[152]- الدوحة النبويۀ الشريفۀ، ص93.
[153]- الشيعه و اهل البيت ص379 به نقل از الاحتجاج طبرسي ص148.
[154]- همان ص376 به نقل از الاحتجاج ص148.
[155]- الطبقات (1/324) سند روايت حسن مي‌باشد.
[156]- الكامل في التاريخ (2/448).
[157]- الطبقات (3/839) و خلافة علي بن ابي‌طالب، عبدالحميد ص351. سند اين روايت صحيح است.
[158]- تاريخ خليفۀ، ص198. سندي براي آن ذكر نشده است.
[159]- الاستيعاب (2/525-526).
[160]- ولاة مصر ص45-46.
[161]- التاريخ الصغير‏‏، بخاري (1/125). اين روايت با سندي منقطع نقل گرديده، اما شواهدي آن را تأييد مي‌كند.
[162]- دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين‏، ص68.
[163]- الصواعق المحرقه (2/399).
[164]- الشيعۀ و اهل البيت ص54.
[165]- منتهي الآمال (ج2/212)  به نقل از الشيعۀ و أهل البيت، ص 54.
[166]- فقه التمكين في القرآن الكريم ، صلابي ، ص 432.
[167]- نظام الحكم في الاسلام، ص 227.
[168]- البداية و النهاية (6/306).
[169]- ابوداود (4/201) و ترمذي (5/44). ترمذي اين حديث را حسن صحيح دانسته است.
[170]- صحيح سنن الترمذي از آلباني رحمه الله (3/200)
[171]- الخلفاء ‌الراشدون أعمال و أحداث، امين القضاة ص 13.
[172]- البداية و النهاية (6/306).
[173]- البداية و‌النهاية (6/305).
[174]- الشيخان ابوبكر و عمر، ص231.
[175]- همان ص231 و نظام‌ الحكم في عهد الخلفاء ‌الراشدين ص 198.
[176]- مسند احمد (524). سند اين روايت به عثمان رضی الله عنه  مي‌رسد.
[177]- تاريخ طبري (5/444 و 457).
[178]- الدولة و السيادة في‌الفقه الاسلامي، فتحي عبد‌الكريم ص 378.
[179]- سواد، ناحيه‌اي از عراق است كه مسلمانان در دوران عمر فاروق  رضی الله عنه  فتح كردند؛ اين ناحيه سرسبز و حاصلخيز، از نخل و گياهان ديگر پوشيده شده بود و از شدت سبز‌‌‌ بودن سياه به‌نظر مي‌رسيد. (مترجم)
[180]- علي بن ابي‌طالب، صلابي (1/345).
[181]- الذاكرة التاريخيۀ للأمۀ، قاسم محمد ص70.
[182]- فتح‌الباري (13/69 ـ 70).
[183]- همان (13/70).
[184]- همان (13/70).
[185]- دراسة في تاريخ‌ الخلفاء ‌الأمويين (64).
[186]- الفتوح (3/293).
[187]- تاريخ طبري (5/165).
[188]- دراسة في تاريخ الخلفاءالامويين ص64
[189]- تاريخ‌ الاسلام، عهد معاويه ص7.
[190]- تاريخ دمشق (14/90).
[191]- في‌التاريخ الاسلامي‏، شوقي ابوخليل ص268.
[192]- الأخبار‌ الطوال ص218.
[193]- دراسة في تاريخ الخلفاء الامويين ص63.
[194]- همان.
[195]- نگا: بخاري، کتاب الصلح، (2/963).
[196]- تاريخ طبري (5/163-164).
[197]- تاريخ‌الدولة العربيۀ ص103-106.
[198]- تاريخ طبري (5/159-160).
[199]- أخبار‌ الطوال ص217.
[200]- المطالب العليۀ (4/318-319).
[201]- الفتوح (3/289).
[202]- دراسة في تاريخ ‌الخلفاء الامويين ص66.
[203]- تاريخ طبري (5/139-140) و دراسة في تاريخ‌ الخلفاء ‌الامويين ص66.
[204]- دراسة في تاريخ‌ الخلفاء الامويين ص67.
[205]- همان.
[206]- التبيين في انساب القرشيين ص127.
[207]- الخلفاء ‌الراشدون، نجار ص482.
[208]- الدور ‌السياسي للصفوة في صدر‌الاسلام ص341.
[209]- فتح الباري (13/70).
[210]- سير‌اعلام‌النبلاء (3/264).
[211]- الفتوح (3،4/293).
[212]- الصواعق ‌المحرقه (2/299).
[213]- البداية و النهاية (11/206).
[214]- دراسة في تاريخ‌ الخلفاء الامويين ص68.
[215]- الحسن و‌الحسين، محمدرضا ص18.
[216]- الانتصار ‌للصحب و‌ الآل، رحيلي ص367.
[217]- البداية ‌و ‌النهاية (8/25).
[218]- هندوانه وحشی و کوچک بیابانی را گویند که به راحتی از بوته اش جدا می شود.
[219]- همان (12/105).
[220]- السنۀ، از خلال (1/433)؛ سیر أعلام النبلاء (2/152).
[221]- البدایۀ و النهایۀ (8/137).
[222]- نگا: فتح‌الباري (7/130).
[223]- مجموع ‌الفتاوي (4/478).
[224]- منهاج‌ السنۀ (6/232).
[225]- البداية و‌ النهاية (8/122).
[226]- شرح العقيدة ‌الطحاوية ص722.
[227]- سير أاعلام‌ النبلاء (3/120).
[228]- همان ص371.
[229]- البداية ‌و ‌النهاية (8/138).
[230]- همان ص371.
[231]- همان ص8/138.
[232]- همان.
[233]- همان (8/138).
[234]- همان.
[235]- الانتصار ‌للصحب‌ و الآل ص372.
[236]- مسلم (4/1871).
[237]- شرح صحيح مسلم، نووي (15/175).
[238]- المفهم، قرطبي (6/278).
[239]- ر.ک: المفهم، قرطبي (6/278).
[240]- الابانۀ، از ابن بطه (1/355)، شرح اصول اعتقاد ‌لالكائي (1/94).
[241]- الانتصار ‌للصحب و‌ الآل ص374.
[242]- البداية ‌و ‌النهاية (8/133).
[243]- همان.
[244]- همان ص372.
[245]- البداية‌ و‌ النهاية (8/139). یعنی: ما، بهترین کسانی هستیم که تو، بدانها بذل و بخشش نموده ای.
[246]- همان (8/140).
[247]- الانتصار ‌للصحب‌ و‌ الآل، ص377.
[248]- صحيح ابن حبان (شماره‌ي 47). آلباني در صحيح خويش اين حديث را ذيل شماره‌ي (320) آورده و صحيح دانسته است.
[249]- بخاری: (1393).
[250]- المعجم‌الكبير، طبراني (3/26) و دراسة‌ في‌ تاريخ‌ الخلفاء‌الامويين ص69.
[251]- تهذيب‌ التهذيب (2/299).
[252]- دراسة ‌في ‌تاريخ‌ الخلفاء‌ الامويين ص69.
[253]- تاريخ‌خليفه ص69.
[254]- دراسة ‌في ‌تاريخ ‌الخلفاء ‌الامويين ص69.
[255]- همان.
[256]- همان ص70.
[257]- دراسة‌ في ‌تاريخ ‌الخلفاء ‌الامويين ص70.
[258]- البداية‌ و ‌النهاية (8/33) به نقل از «اثر ‌العلماء في ‌الحياة ‌السياسية‌ في‌ الدولة ‌الاموي»، اثر عبدالله خرعان ص83.
[259]- معاويۀ ‌بن ‌ابي‌سفيان، عقاد ص125.
[260]- مرويات خلافة معاويۀ في تاريخ الطبري ص167.
[261]- الفصل (5/6).
[262]- تفسير مجاهد ص227.
[263]- دراسات في الاهواء والفرق و البدع، ناصرالعقل ص49.
[264]- وجوب‌ التعاون بين ‌المسلمين ص5.
[265]- مرويات خلافة معاويۀ ص309.
[266]- الطبقات (1/331).
[267]- مرويات خلافة معاويۀ ص309.
[268]- رياض‌ النفوس (1/27).
[269]- ماوراءالنهر سرزمينهاي واقع در پشت رود جيحون را گويند.
[270]- مرويات خلافة معاويۀ ص314.
[271]- تاریخ خلیفۀ، ص230.
[272]- مرويات خلافة معاويۀ ص363.
[273]- همان ص364-365.
[274]- همان ص179 و 196.
[275]- همان ص197-208.
[276]- همان ص209-210.
[277]- سنن‌ابي‌داود، شرح عون‌المعبود (12/259) و صحيح سنن‌ (3/879).
[278]- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ حديث، حسن است.
[279]- البداية و النهاية (11/134)
[280]- سنن دارمي (2/114) و الفتاوي (35/14).
[281]- بخاری، (3455).
[282]- الفتاوی (15/35)
[283]- همان (4/292)
[284]- الناهیۀ عن طعن امیرالمؤمنین معاویۀ رضی الله عنه ، ص 78
[285]- النظریات  السیاسیۀ، اثر ریس، ص194 به نقل از: المقدمۀ از ابن خلدون.
[286]- مقدمۀ ابن خلدون، النظریات السیاسیۀ، ص 195.
[287]- مقدمۀ ابن خلدون، النظریات السیاسیۀ، ص 195.
[288]- الفتاوی (10/270).
[289]- بخاري، كتاب الأحكام، باب الإستخلاف، (8/127).
[290]- مسلم: كتاب الإمارة، باب الناس تبع لقريش (2/1453).
[291]- همان.
[292]- مرجع پيشين
[293]- سنن أبي‌داود (4/472)؛ فتح‌الباري(13/211).
[294]- التفسير(2/34)
[295]- مرويات خلافۀ معاويۀ (ص165)
[296]- عقيدة أهل السنة و الجماعة في الصحابة (2/743).
[297]- تحفة الأحوذي (6/395-397)؛ حديث، حسن است.
[298]- البداية و النهاية (11/134)
[299]- مآثر الإنافة (1/105)؛ مرويات خلافة معاوية، خالد الغيث، ص 155
[300]- در صفحات گذشته، سخنان این دسته از علما، در موضوع مورد بحث آمده است.
[301]- البداية و النهاية (11/206).
[302]- تاريخ طبري (5/514) و مصنف ابن ابي شيبه (15/12). سند اين حديث، حسن است.
[303]- خلافة علي بن ابي طالب، عبدالحميد، ص144 و سير أعلام النبلاء(3/486).
[304]- فتح الباري (13/53) و علي بن ابي طالب ، صلابی (2/60)
[305]- تاريخ طبري (5/516)
[306]- همان
[307]- ابن حجر مي‌گويد: مقصود معاويه خيل عظيمي از لشكريان و مردم بود كه در سپاه وي و سپاه حسن بن علي رضی الله عنه  براي نبرد آماده شده بودند.
[308]- بخاری، شماره: 2704.
[309]- بخاري (2704).
[310]- بخاري، شماره‌ي6622
[311]- ابن‌حجر رحمه‌الله مي‌گويد: معناي حديث از اين قرار است كه: هر كس، درخواست امارت نمايد و امارت، به او داده شود، با آن تنها مي‌ماند و به خاطر حرصي كه براي رسيدن به امارت داشته، ياري نمي‌گردد. [مترجم]
[312]- يعني خداوند، تو را در جريان امارت، ياري خواهد كرد. [مترجم]
[313]- سير أعلام النبلاء (2/572).
[314]- تاريخ دمشق (26/289)
[315]- سير أعلام النبلاء (2/572).
[316]- تهذيب التهذيب (5/272).
[317]- طبقات (5/31)؛ تهذيب التهذيب (5/72).
[318]- نگا: منهاج السنة (3/189).
[319]- سير أعلام النبلاء (3/21).
[320]- بخاري (7109).
[321]- حلية الأولياء (6/376)؛ فقه الفتن، عبدالله شعبان، ص142.
[322]- تاريخ دمشق (14/86).
[323]- مسلم، كتاب البر و الصلة، شماره‌ي6937.
[324]- أمراض النفس، دكتر انس كرزون، ص77.
[325]- همان، ص77.
[326]- أمراض النفس، دكتر انس كرزون، ص77.
[327]- العبودية از ابن‌تيميه رحمه‌الله، ص48-49.
[328]- المستدرك (3/175).
[329]- تاريخ طبري (6/80)؛ المدينة في العصر الأموي، ص84.
[330]- نگا: المدينة في العصر الأموي، ص62.
[331]- سير أعلام النبلاء (3/269).
[332]- تاريخ دمشق (14/8).
[333]- تاريخ دمشق (14/8).
[334]- تاريخ دمشق (62/133).
[335]- تاريخ دمشق (62/133).
[336]- مصنف ابن‌ابي‌شيبه (11/94).
[337]- ر.ك: جلاء العيون از مجلسي، ص376؛ الكافي في الفروع، كتاب الحقيقة باب الأسماء و الكني (6/19)؛ الأمالي از طوسي (22/334)؛ شرح ابن‌ابي‌الحديد (2/823). دكتر محمد شيباني در كتاب مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177، به‌تفصيل درباره‌ي حسين رضی الله عنه  سخن گفته است.
[338]- مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177
[339]- المعرفة و التاريخ (2/756) با سند حسن؛ معجم طبراني، در المجمع (6/243) آمده است: رجال اين روايت، همه، صحيح‌اند جز عبدالله بن حكم بن ابي‌زياد كه ثقه مي‌باشد.
[340]- أنساب الأشراف (3/152)؛ الأخبار الطوال، ص221؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177
[341]- أنساب الأشراف (3/152)؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص177
[342]- أنساب الأشراف (3/152)؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص179.
[343]- أنساب الأشراف (3/152)؛ مواقف المعارضة في خلافة يزيد، ص180.
 
به نقل از: حسن مجتبی رضی الله عنه (بررسی و تحلیل زندگانی خلیفه پنجم)، مؤلف : علی محمد محمد الصلابی، مترجم محمد ابراهیم کیانی، ویراستار: خانم عبدالهی، ناشر: انتشارات حرمین، چاپ: 1386ـ اول.

0 نظرات:

ارسال یک نظر