سرية ذات اَطلَح و سرية ذات عِرق در ماه ربيع‌الاول سال هشتم هجرت

سرية ذات اَطلَح و سرية ذات عِرق در ماه ربيع‌الاول سال هشتم هجرت
سرية ذات اَطلَح؛ در ماه ربيع‌الاول سال هشتم هجرت. بني قضاعه جماعتي انبوه را تدارک ديده بودند تا بر مسلمين شبيخون بزنند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- کعب بن عُمير انصاري را به اتفاق پانزده تن از مسلمانان رزمنده بسوي آنان فرستادند. با دشمن روياروي شدند، و آنان را به اسلام دعوت کردند؛ اما، آنان دعوت اسلام را نپذيرفتند، و آنان را به رگبار تير بستند تا تمامي آنان به شهادت رسيدند، بجز يک تن از آن گروه که به شدت مجروح شده بود و از ميان کشتگان بيرون کشيده شد [1].
4. سرية ذات عِرق؛ بسوي هوازِن، در ماه ربيع‌الاوّل سال هشتم هجرت. بني هوازن پياپي دشمنان اسلام را مدد رسانيده بودند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز شُجاع بن وَهب اَسَدي را به اتفاق پانزده تن مرد رزمنده بسوي آنان اعزام فرمودند. اُشتران فراواني را از دشمن به غنيمت گرفتند، و دچار دردسري نشدند [2].


[1]- رحمةللعالمين، ج 2، ص 231.
[2]- همان؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 33 پ.

0 نظرات:

ارسال یک نظر