10 ربيع اول 465 ق – 29/11/1072 م. وفات سلطان آلب ارسلان سلجوقي
سلطان آلب ارسلان محمد پسر داود بن ميكائيل بن سلجوق ملقب به سلطان جهان بعد از وفات عمويش طغرل موسس سلسله سلجوقيان به تخت نشست. طغرل و سلجوقيان بودند كه خلافت سني عباسي را از شر دولت آل بويه شيعه مذهب نجات دادند.[1]

آلب ارسلان فرماندهي برجسته و ماهر بود كه شوق زيادي به جهاد داشت. با وجود آنكه پايتخت وي شهر «ري» در نزديكي تهران بود ولي كمتر در آنجا مي بود و بيشتر عمر خود را در جنگ بود. علاقه شديدي به نشر اسلام در بين قبائل ترك و بلاد ارمنستان و روم داشت تمام جنگهاي وي رنگ خالص اسلامي داشت و سرزمينهاي زيادي از قبيل گرجستان كنوني را فتح كرد.

آلب ارسلان مانند همه سلجوقيان داراي عقيده صحيح اسلامي بود. وي به شدت از بدعت و بويژه بدعت روافض و اسماعيليان متنفر بود و با آن مبارزه مي كرد. از همين رو بسيتار تلاش مي كرد تا دولت فاطميان اسماعيلي مصر را براندازد. آلب ارسلان چنان كرد كه بارديگر در حرمين شريفين و شام كه سالها بود خطبه نماز جمعه بنام خليفه فاطمي مصر خوانده مي شد، اكنون خطبه به نام خليفه سني عباسي مي خواندند. فاطميان در حرمين شريفين و شام جمله «حي علي خير العمل» را به اذان اضافه كرده بودند و الب ارسلان دوباره اذان سني را مرسوم كرد.

بزرگترين خدمت الب ارسلان محمد به اسلام، پيروزي درخشان وي بر امپراطور روم در جنگ بزرگ و سرنوشت ساز ملازگرد به سال 463 ق 1070 م بود. وي «رومانوس چهارم» امپراطور روم را كه به سرزمينهاي اسلامي هجوم آورده بود را به اسارت گرفت. آن جنگ نقشه جهان قديم را تغيير داد و از نقاط سرنوشت ساز در تاريخ جهان عموما و در تاريخ روابط مسلمانان با مسيحيان خصوصا به شمار مي رود.

الب ارسلان عليرغم اقتدار و شدت و حضور دائمي وي در جهاد، ولي در زندگي، شخصيتي مهربان و رئوف داشت با فقرا هم نشين بود و بسيار به درگاه خداوند دعا مي كرد و سپاسگذار نعمتهايي بود كه خداوند به وي عنايت كرده بود. در هر ماه رمضان 15 هزار دينار صدقه مي داد. و وزيرش خواجه نظام الملك، بهترين ياور و مددكار وي در حكومت و جهاد بود. اين سلطان بزرگ سرانجام در روز شنبه 10 ربيع الاول 465 ق 29/11/1072 به دست يك نفر شورشي بنام «يوسف خوارزمي» كشته شد چنين است كه همواره مي بينيم دستان خيانت و فريب، قهرمانان و فرماندهان مسلمين را ترور مي كند تا جلوي پيشرفت و سيادت مسلمانان را بگيرند.

مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com


 

[1] الكامل في التاريخ، البدايه و النهايه، المنتظم، سير اعلام النبلاء، و فيات الاعيان تاريخ الدوله السلجوقيه، ايام الاسلام

0 نظرات:

ارسال یک نظر