13 رجب 23 ق.هـ. ولادت حضرت امیرالمومنین علی رضی الله عنهبر اساس روايات اهل تشيع حضرت علي 23 سال قبل از هجرت در 13 رجب بدنيا آمده است.
روایات مختلف و متعددی در خصوص سال تولّد علی وجود دارد و حسن بصری می‌گوید: علی پانزده‌یا شانزده سال قبل از بعثت متولد شده‌ است ([1]) ابن اسحاق می‌گوید: ده سال قبل از بعثت متولّد شده‌است.([2]) و ابن حجر قول ابن اسحاق را ترجیح داده ‌است ([3]) محمد بن علی باقر در این باره دو قول ذکر کرده‌ است که ‌یکی از آن دو همان قول ابن اسحاق است مبنی بر این که علی ده سال قبل از بعثت متولّد شده و ابن حجر همین قول را ترجیح داده‌ است ([4]) و قول دوّم محمد بن علی باقر این است که پنج سال قبل از بعثت متولّد شده‌است.([5]) ،و از دیدگاه مؤلف نیز این قول ابن حجر ابن اسحاق نسبت به دیگر اقوال ارجحیّت دارد. ده سال قبل از بعثت متولّد شده‌است و فاکهی می‌گوید: علی اوّلین نوزاد از بنی‌هاشم است که داخل کعبه متولّد شده‌ است. ([6])
حاکم می‌گوید: طبق اخبار متواتر علی داخل کعبه به دنیا آمده‌ است.([7])


پانویسها:
[1] - المعجم الکبیر طبرانی (163/54/1) با سند مرسل.
[2] - السیرة النبویّة (252/1) بدون سند.
[3] - الاصابه (501/2) زندگینامه علی رضي الله عنه.
[4] - المعجم الکبیر طبرانی (165/53/1) و اسناد آن حسن به بعد مرسل است.
[5] - المعجم الکبیر طبرانی (166/53/1) اسناد آن تا محمد باقر حسن و از آن به بعد مرسل است.
[6] - فتح الباری 174/7 و الإصابه 507/2
[7] - صاحب اخبار مکّه به تحقیق عبدالمالک بن دهیش.

به نقل از: سيره أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه و شخصيت و عصر او، تألیف: دكترعلي محمد محمد صلابی

0 نظرات:

ارسال یک نظر