سريه غالب بن عبدالله لَيثي در صفر سال هفتم هجرت


سريه غالب بن عبدالله لَيثي در صفر  سال هفتم هجرت

سريه غالب بن عبدالله لَيثي بسوي بني المُلوَّح در ناحية قُدَيد: در ماه صفر يا ماه ربيع‌الاول سال هفتم هجرت. بني مُلوّح، همراهان بشر بن سُوَيد را کشته بودند، و اين سريه براي خونخواهي وي اعزام گرديد. شبانه بر آنان شبيخون زدند؛ عدّه‌اي را کشتند، و چارپايانشان را با خود بردند. سپاه عظيمي از دشمنان رزمندگان مسلمان را تعقيب کردند. وقتي به نزديکي مسلمانان رسيدند، بارش باران آغاز شد، و سيل عظيمي فيمابين مشرکان و مسلمانان حائل گرديد، و مسلمانان توفيق يافتند که به سلامت بازگردند .

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر