اعتراف دانشمندان در رابطه با اعجاز علمی اسراء و معراج

 
اعتراف دانشمندان در رابطه با اعجاز علمی اسراء و معراج
 

دکتر هشام عمر _عضو کمیته اعجاز علمی قرآن کریم و سنت نبوی_ متذکرشدکه سفر اسراء و معراج در سال پنجم هجری روی داده؛ اما روز و ماه وقوع این رویداد به علت تعدد روایات آن دقیقا مشخص نیست.
بابیان این مطلب که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در یک شب مسیر مسجدالحرام تا مسجدالأقصی را پیمودسپس به آسمان و پس از آن به سدرة المنتهی عروج کرد.
و در همایشی که در تاریخ 31/7/2009 در پایتخت مصر برگزار شد دروس و نکاتی را از این سفر برای اظهار تکریم رسول الله (صلی الله علیه وسلم) خاطر نشان نمود.
از آن جمله این که این اتفاق به سبب مواجه شدن پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با حوادثی چون تحریم اقتصادی قریش، اضافه بر وفات عمویش ابوطالب و همسرش خدیجه و آزار و اذیت شدید وی در مکه و هم چنین موضع اهل طائف و اهانت آن ها زمانی که خواست آن ها را به اسلام دعوت دهد بود و هدف این سفر به مثابه تذکری از جانب خداوند عز و جل برای پیامبر(صلی الله علیه وسلم) بود که اگر تمام اهل زمین تو را تنها گذارند و ترک کنند؛ پس ما از آن ها به شما نزدیکتریم.
و کمال این سفر این بود که با جسم و روح در شب زنده داری، رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به سوی سدرة المنتهی صعود کند.
و از آن جایی که هر سفری به آمادگی جسمانی نیاز دارد، این آمادگی برای رسول الله (صلی الله علیه وسلم) نیز از طریق شق صدر چهارگانه پیامبر در مراحل مختلف حاصل شده که یکی از آن مراحل قبل از این سفر روحانی اتفاق افتاده و این مراحل به مثابه آماده سازی جسمانی پیامبر (صلی الله علیه وسلم) بوده.
و اشاره کرد به این موضوع که تکذیب قریش بر سفر رسول الله (صلی الله علیه وسلم) جز افترائی محض به سبب انکارشان در رابطه با فاصله ی زمانی سفر نبود.
و این ک بر ملا کردن حقائق علمی آن دلالتی است بر صدق پیامبر (صلی الله علیه وسلم) ...

می دانیم که امروز بر سیاره زمین برابر با 93/23 ساعت زمینی است در حالی که این روز بر سیاره عطارد مساوی 65/58 روز زمینی است؛ اما در زهره برابر با 243 روز زمین و در مقابل برای مشتری برابر با 8/9 ساعت زمینی است.

و همچنین بیان این مطلب که مسافت بین مکه و قدس مساوی با 1200km در ساعت است؛ پس اگر بخواهیم این مسیر را با اتومبیل با سرعت 120km در ساعت طی کنیم، 10 ساعت زمان می برد، در حالی که قطار همین مسیر رادر 4 ساعت با سرعت 30km در ساعت طی می کند، اما هواپیما در طول 2 ساعت با سرعت 600km در ساعت و موشک جنگی در 1 ساعت با سرعت 1200km در ساعت و ماهواره های فضایی قادرند در مدت 3 دقیقه باسرعت 26000km در ساعت و سفینه ی فضایی می تواند این مسافت را در مدت 1 دقیقه با سرعت 54400km در ساعت بپیماید.
با یادآوری این مطلب که بیشترین سرعتی که انسان آن را شناخته، سرعت نور یعنی 1079252848km در ساعت می باشد و این که با این سرعت می توان مسیر مکه و قدس را در 0000006/0 جزئ از یک ثانیه پیمود!!!!!!
سپس دکتر هشام عمر سؤالی را مطرح کرد بر این اساس که اگر سرعت نور این گونه باشد که بتواند این مسافت را در قسمتی از 1 ثانیه طی کند، در حالی که این سرعتی است که انسان مخلوق آن را می شناسد، پس سرعت خالق چگونه میتواند باشد؟؟
آیا این مطلب جلوه ای از قول خداوند متعال که می فرماید: "کن فیکون" نمی باشد؟
و نیز این نکته را بیان نمود که عروج در خط مستقیم به سبب نیروی جاذبه زمین ممکن نیست بلکه با زاویه ای مائل (مسیر مکه و قدس) صورت می گیرد مانند بالا رفتن هواپیما و موشک ها.
و در خاتمه با ذکر مشابهت عروج انسان به ماه و عروج رسول الله (صلی الله علیه وسلم) به سدرة المنتهی گفته هایش را پایان داد؛ با ذکر این که کسانی که به سطح ماه بالا رفتند گنج های با ارزشی را همراه خودبه زمین آوردند که حجم آن هابه اندازه ی تخته سنگ 382kg بود و این نکته را کشف کردند که این صخره ها محتوی بر مقادیر زیادی از گازهای حیاتی در زندگی انسان هستند و از آن جمله است آن چه کاربرد آن در صنایع تکمیل می شود؛ اما......
گنج هایی که رسول الله (صلی الله علیه وسلم) از سفرش با خود آورد تشکیل یافته از نماز و بخشش گناهان و دخول بهشت است.


إسلام تايم- شروق برس- بهاء عرابي 2/8/2009

0 نظرات:

ارسال یک نظر