وَفد بَلِي در ماه ربيع‌الاول سال نهم هجرت

وَفد بَلِي در ماه ربيع‌الاول سال نهم هجرت
اين وفد در ماه ربيع‌الاول سال نهم هجرت به ديدار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند، و سه روز در مدينه اقامت کردند. رئيس هيئت، ابوالضُبَيب دربارة مهماني دادن و پذيرايي کردن از آنحضرت سؤال کرد که ايا اجر و ثوابي دارد؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(نعم، وکل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة).
«آري، و هر نيکي و احساني که در حقّ ثروتمند يا فقيري  روا داري صدقه محسوب مي‌گردد!»
همچنين، دربارة مدّت ميهماني سؤال کرد؛ فرمودند: (ثلاثة أيام) سه شبانه‌روز! دربارة گوسفند گمشده سؤال کرد؛ گفتند: (هي لک أو لأخيک أو للذئب) از آن توست يا، از آن برادر تو يا از آن گرگ! دربارة شتر گمشده سؤال کرد؛ فرمودند: (ما لک وله؟ دعه حتى يجده صاحبه) به آن چه کار داري؟! آن را واگذار تا صاحبش پيدايش کند!

0 نظرات:

ارسال یک نظر