پيشگيری از بيماری


پيشگيری از بيماری

نوشته ی محمد کامل عبدالصمد
برگردان: امرالله بامری

حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌وسلم  می فرمایند:
«غطوا الإناء وأوكئوا السقاء, فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء , لا يمر بإناء ليس عليه غطاء , أو سقاء ليس عليه وكاء , إلا نزل فيه من ذلك الوباء». [رواه مسلم]
 «ظروف را بپوشانید، و درب مشکها را ببندید، چون در سال، یک شب وجود دارد که در آن شب وبا نازل می شود، و از روی هیچ ظرف بدون درپوش یا مشکی بدون رباط گذر نمی کند مگر اینکه در آن فرود می آید».
علوم معاصر این حقیقت را به اثبات رسانده است که پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وسلم اولین بنیانگذار اصول پیشگیری از بیماری (مخصوصا بیماری وبا و بیماریهای گوارشی) و حفظ سلامتی هستند.
این امر باثبات رسیده است که بیماریهای گوارشی در فصلهای معینی از سال بیشتر شایع هستند و هنوز هیچ گونه جواب علمی برای این مورد به ثبت نرسیده است. بطور مثال حصبه و فلج اطفال در ماههای اکتبر و سپتامبر، تیفوس (شبه حصبه) در تابستان، وبا (Cholera) در هر هفت سال و آبله در هر سه سال شیوع پیدا می کنند.
این وقایع در واقع مفسر این کلام آن حضرت صلی‌الله‌علیه‌وسلم  است، که فرمودند:(إن في السنة ليلة ينزل فيها وباء )«در سال شبی است که وبا در آن شب نازل می شود».  
اما نکته قابل توجه این است که پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وسلم  با حکمت و به زیبایی کامل راه پیشگیری از آن را با سخنان گهربارشان به امت گوشزد کرده اند:
«از ذرات معلق در هوا خود را حفاظت کنید چرا که این ذرات حاوی میکروب هستند».
یکی از حقایقی که بعد از کشف «میکروسکوپ» (Microscope) به ثبت رسید، این بود که علل بسیاری از بیماریهای گوارشی ، ذرات معلق در هوا شناخته شده اند که در حدیث با کلمه «ذر» یعنی «ذرات» ، به آن اشاره شده است.
میکربها بوسیله ذرات معلق در هوا منتشر شده و باعث بیماری افراد سالم بی شماری می گردند.
تعریف کلمه «النسمة» به میکروب، به نوعی می شود گفت بهترین تعریف است. فیروز آبادی آن را در فرهنگ خود این گونه تعریف کرده است: «به کوچکترین حیوان زنده نسمه گفته می شود». و بدیهی است که میکرب دارای حیات و حرکت است.
تفسیر میکرب به «جرثوم» تعریفی غیر صحیح است چرا که بر مسمی خود منطبق نیست و جرثوم به اصل هر چیز گفته می شود مانند: ذرات چوب.
خلاصه اینکه موضوع مذکور از معجزات حضرت پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌وسلم  به شمار می روند.

منبع: الإعجاز العلمی فی الإسلام و السنة النبویة
محمد کامل عبدالصمد.
به نقل از:
www.55a.net

0 نظرات:

ارسال یک نظر