پیروزی آشکار اسلام در اروپا

پیروزی آشکار اسلام در اروپا

پروژه های جدید ساخت مساجد مشکل سیاسی در عدد چشمگیری از کشورهای اروپائی شده است؛ تا جائیکه اهل سیاست و قلم بدستان در برابر آن موقف گرفته‌اند، اما شهروندان اروپائی به نظر شک در این پروژه های کلان که سر پرستی آن را احزاب معتبر اسلامی به عهده دارند، می نگرند.
مسأله بنای مساجد گهگاهی سر و صدا هايی را در اروپا بر پا می کند؛ خواه در فرانسه باشد یا در بریتانیا، یا در آلمان یا سویس یا هر دولت دیگری بویژه با رشد روز افزون مسلمانان که از افریقا، ترکیه، بالکان و پاکستان به اروپا روی می آورند.
رو آوردن مسلمانان به اروپا سبب ازدیاد ایشان در پنجاه سال اخیر در این قاره شده است که این امر در حد خود ساخت و بنای مساجد جدید در اروپا را در پی داشته است.
آیا ازدیاد مساجد مسلمین در اروپا خبر از قدرت معارض و نو پای داده می تواند که سلطه ی اروپائیان را تهدید کند! همزمان آیا بعضی قرائن وجود دارد که مسلمانها در بین اجتماع اروپائیها مخلوط شوند و به مرور زمان از بین بروند؟.
نقطه نظر ها در رابطه با گسترش مساجد در اروپا بر اساس دید صاحبان آنها فرق می کند؛ بعضی از تحلیل گران به نظر شک و شبهه بدان نگاه می کنند، و برخی دیگر آن را دلیل گسترش اسلام دانسته و ادعا می کنند امنیت شهروندان اروپائی را تهدید می نماید، و از جانب دیگر بعضی به این امر (ساخت و بنای مساجد) به نظر مثبت نگاه می کنند و بر این باورند که یک همگرائی و انسجام اجتماعی را نشان میدهد.

نگاه ژرف بر موضوع
حضور رو به گسترش مسلمانان و اعتقادات آنها در اروپا بر پائی کنفرانسها و گفتگو ها در رابطه با اسلام را یک امر اجتناب ناپذیر گردانیده است.
در طی نشستی که پارلمان اروپا به تاریخ بیست و نهم ماه ایار 2008 برگزار نمود در باره ی حدود یکصد نماینده، کارکنان سازمانهای اروپائی و اعضای احزاب و گروههای دینی، موضوع ساختن مساجد در اروپا بر علاوه مسأله حضور دین اسلام در کشورهای اتحادیه ی اروپا بحث و گفتگو شد.
کدام موضوعها ممکن است در این کنفرانسها که در حقیقت پیروزی اسلام در اروپا تلقی می گردد مطرح شده باشد؟
اگر حضور چشمگیر دین مبین اسلام در اروپا نمی بود کسی از دین صحبت نمی کرد، و سوال اساسی اینجا است چرا دین اسلام این طور ناجوانمردانه زیر سوال برده می‌شود و چرا این دین محور نظرسنجی‌های عمومی قرار گیرد؟.
چرا این شرایط سخت بر علیه اسلام را در کشورهای اتحادیه اروپا ببینیم در حالیکه ادعاهای آزادی دینی و فرهنگی آنها گوش جهانیان را کر نموده است!.
جواب این پرسش ها را تنها و تنها در اسلام میابیم؛ چرا که اسلام به جدائی بین دین و سیاست باور ندارد، به عبارت دیگر مسایل روحانی در اسلام مختلط با مسایل سیاسی است.
و اروپائی ها بخوبی می دانند اگر اعمار مناره ی مسجد از یک جانب وسیله ای برای دعوت به نماز است، از جانب دیگر می خواهد نظام جدیدی را بر اروپا بقبولاند؛ زیرا که دعوت به نماز از طریق اذان سیاست سمعی اسلام است، مثل لازم نمودن حجاب اسلامی بر زنان که سیاست مرئی دین اسلام می باشد.
این دو سیاست زمینه ی سیاست سومی را آماده می کنند که همانا سیاست در بر گرفتن قاره ی اروپا توسط اسلام عزیز خواهد بود، انشاء الله.

آراء و نظریات
نشستی که پارلمان اروپا در بیست و نهم ماه ایار 2008 برگزار نمود آراء بعضی صاحب نظران را در پی داشت؛ از آنجمله:
نظر امام یحيی سرگیو بالافیچی نائب رئیس حلقه اسلامی در ایتالیا که از رشد تعدد ادیان در اروپا دفاع کرده است. ایشان از مقامات اروپائی خواسته است که مجال بیشتری برای دعوت اسلام در اروپا داده شود.
و هم چنین آقای جویل بریفو که مهندس متخصص در زیر سازی ساختمانهای مساجد و زیبا سازی آنها در اروپا است، پیشنهاد داده است که حتما همه ساکنین (شهروندان) اروپائی، قدرتهای محلی و اعضای تنظیم های دینی در ساخت و ساز مساجد به شیوه اروپائی سهم کامل بگیرند.
بر اساس رأی این مهندس اعمار مساجد به اسلوب پیشرفته معماری و زیبا سازی سبب تقریب فرهنگی در اروپا شده می تواند.
او درخواست نموده مساجد همیشه باز باشند تا ساکنین محلاتی را که در آن ساخته میشوند جذب نموده بتوانند.
قول ایشان را می توانیم اینطور خلاصه نمائیم: با ساختن مساجد جدید در اروپا ما یک اروپای جدید میسازیم، مسجد نشانه‌ی بارزی در آینده اروپا شده است و اروپا با وجود مساجد تنها اروپای حقوق بشر نموده بلکه اروپای حقوق بشر در چوکات اسلام خواهد بود.
منبع:اندیشه سبز
به نقل از:
وبلاگ اسلام، قرآن، اعجاز
http://akshayemazhabi.blogfa.com

0 نظرات:

ارسال یک نظر