اهانت شيعيان به موسى بن جعفر

 

اهانت شيعيان به موسى بن جعفر


واما موسى بن جعفر ومادرش را نيز بدين شكل زشت و حقير اهانت نموده اند، و آن اينكه ابو جعفر كلفتى خريده و از او پرسيد كه باكره هست يا نه؟ و آن كلفت جواب داد كه اين برده فروشان هر آن چه را كه بدستشان برسد خراب و فاسد مي‌كنند، و اينكه چند بار از مقعد با او نزديكى كرده، وبا اين حال به جعفر گفت اين كلفت را بگير، و از همين كلفت -با اين وضع- بهترين فرد روى زمين يعنى موسى بن جعفر-ع- را بدنيا آورد!![1]
و بر علم وعقل او خرده گرفته وابو بصير راجع به او گفته است كه رفيق ما –يعنى موسى بن جعفر- هنوز علمش كامل نيست، چون فتوا داده است كه زن  شوهر دار اگر ازدواج كند حكمش رجم ميباشد، وهمين ابوبصير مرادى اورا متهم نموده است كه اهل دنيا ميباشد.[2]

 
[1]  اصول الكافى كتاب الحجة باب مولد موسى بن جعفر 1/477 البته روايت خيلى زشت تر آنست كه معنايش را نقل كرديم
[2]  رجال الكشى ص 153و154

0 نظرات:

ارسال یک نظر