دولت ايران چرا از پرسش های دینی شیعه ها ، وحشت دارد ؟!!
آقای (علي. م) ازایران پرسیده اند :
چرا دولت ایران به خاطر اين سوالها، ( سوالاتی که مذهب شیعه را زیر سوال ببرد ) مردم را به زندان مي اندازد
به سوال من جواب دهيد؟
پاسخ اهل سنت :
دوست گرامی فقط به زندان نمیاندازد، بلکه اگر کار بجای حساس برسد سرتان را هم میبرد.
اما چرا چنین میکند ؟
برای اینکه مذهب شیعه چون موجی است که در دشمنی با اهل سنت میتواند زندگی کند
موجي كه آرامش، دشمن اوست
انگلی است بر ریشه اسلام
مذهب شیعه هیچی ندارد! اگر سر ته اش را جمع کنید در دشمنی با سنی ها خلاصه شده است .
مهم ترین عبادت آنها دهه محرم است .این مناسک چیست ؟ چه معنی دارد ؟
دشمنی با اهل سنت که ابوبکر حق علی را خورد و باعث واقعه کربلا شد
بعدش تولد امام زمان !
امام زمان چه کاره است ؟
میاید تا تخم سنی را از جهان برکند حتی به مرده ها هم رحم نمیکند
بعدش تولد و مرگ امامان!!
همه هنر امامان این بوده گه روبروی اهل سنت ایستادند و بعد بدست یک حاکم سنی شهید شدند ( به ادعای شیعه )
اوه ، حضرت فاطمه و ایام فاطمیه یادم رفت !!
اين همان روزی است که عمر، فاطمه را زد !!!!! و ده روز از عمر مفید شیعه در هر سال صرف ذکر این موضوع میشود !
بقیه عبادات شیعه مگر چیست؟ عبادت قبور و دور قبر ها طواف کردن و و ازمرده یاری خواستن
شیعه همه این اعمال را تحت نام اسلام انجام میدهد
پس همیشه نگران این است که مبادا عوام شیعه صدای مسلمانان حقیقی را بشنوند
پس از شگرد های زیر استفاده میکند
سعی میکند سنی بیدار نمیشود لذا در مجالس عمومی دم از وحدت میزند و زیر میز کار خود را میکند( تقیه )
در جاهای که شیعه اکثریت دارد سنی حق هیچ نوع تبلیغ دینی را ندارد
یهودی در تهران و شهرهای بزرگ ایران نماز خانه دارد سنی ندارد چرا
در شهرهای سنی نشینی هم که تحت سلطه شیعه است، با مسلمانان راستین، تحت نام وهابی، کارهای را میکنند که شمر با حسین نکرد
بله علمای شیعه خیلی مواظب اوضاع هستند
در زمان رضا شاه، او آنقدر قلدر بود که بزور چادر را از سر زنهای ایرانی کشید، اما وقتی دید مردوخ دارد تبلیغ سنی گری را میکند، ساکتش کرد
یعنی در زمان او تبلیغ بی دینی آزاد بود، حتی تبلیغ ادیان دیگر و ادیان جدید آزاد بود، اما سنی ممنوع القلم بود .
حیرت آور است اگر بدانید که این رضاشاه از مذهب اسلام بیرون رفته و پنهانی زرتشتی شده بود ، اما با این وجود، وقتی شاه افغانستان ( امان الله خان ) را در تهران، ملاقات کرد از او خواست به شیعیان افغانستان آزادی عمل بیشتری بدهد !!!
رضا شاه دیگر چرا ؟ چون او میدانست که اگر چادر زنهای ملاها را بکشد اونها اعتراض نمیکنند!
کعبه را خراب کند ملایان شیعه چیزی نمیگویند!
اما اگر سنی را اجازه دهد که بنویسد این عبور از خط قرمز علمای شیعه است! و کن فیکن میشود
اگر از حق شیعه در کشور های سنی نشین دفاع کند این باعث خوشحالی علمای شیعه و سکوت آنها میشود! لذا بفکر آسایش شیعه افغانستان شد !
محمد رضا شاه که توسط خمینی سرنگون شد، در بی دینی مثل پدرش بود اما نرم مزاج
سنی ها گفتند این بابا دمکرات است برویم و بگوییم تهران دو ملیون سنی دارد و ما مسجد نداریم
شاه گفت اجازه دارید بسازید علمای شیعه به شاه نوشتند که شاه در پایتخت امام صادق نباید مسجد سنی ساخته شود
و شاه دید که تهدید علمای شیعه جدی است ، پس طرف شیعه را گرفت
علمای شیعه از این وحشت دارند که شیعه ها، در مراکز سنی ها گرد آیند و از آنها حقایق را بشنوند
و بخاطر همین شدت عمل بخرج میدهند .
اما آمدن انترنت به اجتماعات بشری، چند فایده در این مورد داشت
یکی اینکه، بین شیعه ها ، مردمان صادقی هستند!!!! که بدون تقیه حرف دل خود را میزنند ، این حرف که به سنی ها میرسد تازه از خواب می پرند و و متوجه میشوند که جلویشان چه مار خطرناکی نشسته، پس عکس العمل نشان میدهند و فعال میشوند و سخن میگویند و سخن میرسد به شیعه عادی و او را بیدار میکند
دوم اینکه:
اینترنت باعث شده تا سنی بتواند حرف خود را به شیعه برساند و تمام کوشش علمای شیعه را که تا حالا سعی کرده بود گوش شیعه را از دهان زبان سنی دور نگه دارد ، نقش بر آب کرد و کم کم دارد آثارش ظاهر میشود
اما علمای شیعه هنوز نامید نشده اند
و از اهرم های زیر استفاده میکنند
1= در کنترل گرفتن اینترنت
2= دروغ پراکنی و تهمت زدن ، اما ترفند دروغ و تهمت ، دیر یا زود کاربرد خود را از دست خواهد داد
3= فشار و چماق و خفقان !!!
حالا دانستید چرا وقتی سوالی میکنید که مذهب شیعه را زیر سوال میبرید ، آنها مثل ترقه از جای خود میپرند و با زندان و چماق ، شما را تهدید میکنند، تا شاید که ساکت شوید؟!

 

0 نظرات:

ارسال یک نظر