آزادسازی شهر انوال[1] (در كشور مغرب) (25 شوال 1339 ه. يكم ژوئن 1921 م. )كشور مغرب همچون شكاري در چنگال كشورهاي استعمار گر اسپانيا و فرانسه افتاده بود و آن دو مغرب را بين خود تقسيم كرده بودند. اسپانيا شمال مغرب و فرانسويان جنوب آنرا اشغال كرده بودند. امير محمد بن عبدالكريم نخستين اميري بود كه مقاومت مردم مغرب بر ضد اسپانيا را رهبري مي كرد. وي زعيم قبيله «ورياغل» بود و شهر «اغدير» مركز فعاليتهاي وي محسوب مي شد. در آن زمان اسپانيا مي كوشيد كه منطقه نفوذ خود را توسعه دهد. از اين رو ژنرال «سلوستر» فرمانده منطقه مليله، نيروي نظامي بزرگي فراهم آورده و به سوي مناطق سكونت قبيله «ورياغل» حركت كرد و شهر «انوال» را تصرف كرد. متعاقب آن امير محمد نامه اي براي وي نوشت و او را از پيشروي بيشتر بر حذر داشت. ولي ژنرال مزبور به آن توجهي نكرده و تهديد امير محمد را به چيزي نگرفت. و به پيشروي خود ادامه داد و 12 كيلومتر از شهر انوال دور شد.

اسپانيايي ها به شهرك «اغدير» نزديك شدند. امير محمد هم در يكم ژوئن 1921 م. تهاجم جنگ و گريز بر ضد اسپانيايي ها را آغاز كرد و به سرعت نيروهاي اسپانيا را در مانده كرده و به شدت شكست داد و آنها را به عقب نشيني وادار كرد. آنها حتي شهر انوال را كه قبلا تصرف كرده بودند ترك كردند. ارتش اسپانيا اعتراف كرد كه 15 هزار سرباز كشته و 570 سرباز آن اسير شده اند. مقدار زيادي هم تجهيزات جنگي به غنيمت نيروهاي امير محمد درآمد. از جمله سي هزار قبضه اسلحه و 400 تير بار و 129 توپ. ام مع الاسف امير محمد متوجه نبود كه چه پيروزي بزرگ و قاطعانه اي بدست آورده، زيرا جنگ را ادامه نداد و از تعقيب اسپانيايي ها خود داري كرد. اگر او آنها را تعقيب مي كرد بدون هيچ گونه مقاومتي قلعه مليله محل استقرار نيروهاي اسپانيا را تصرف مي كرد و به سلطه اسپانيا بر آن نواحي به كلي پايان مي داد.


مترجم: ابو يحيي
مصدر: سايت نواراسلام
IslamTape.Com--------------------------------------------------------------------------------
[1] التاريخ الاسلامي، المختار المصون، المعجزه الم
 

0 نظرات:

ارسال یک نظر