پرچم پيامبر صلي الله عليه و سلم
در اين مورد، رواياتى ذكر شده است كه يکي که اشاره به سفيد بودن پرچم دارد و ديگري ظاهرا سياه است:
" حمزه رضي الله عنه با پيامبرصلي الله عليه وسلم و در حمايت از او به مدينه هجرت نمود. با ورود به مدينه، ابتدا در اوّلين مأموريت نظامي شرکت جست و به فرماندهي گروهي منصوب گرديد.
مأموريت اين گروه که تعدادشان به سي نفر مي‌رسيد و همگي از مهاجرين بودند حرکت به سوي «سيف‌البحر» و خبرگيري از کاروان تجاري قريش، و فعل وانفعالات دشمن در آن نواحي بود.( مغازي واقدي ج 1/48-49.) ( و سيف‌البحر نام محلي است در نزديکي ساحل بحر احمر، در مسير کاروان تجاري مکّه به شام. شرح المواهب اللدنية ج 1/452.)
پيامبر صلي الله عليه وسلم پرچم سفيدي را به دست حمزه داد و آنها را روانة محل مأموريت کرد.
حمزه با گروه، عازم منطقة نبرد شدند و با کاروان قريش که به سرپرستي ابوجهل و با همراهي سيصد نفر بود مُصادف گرديدند. هر دو گروه صف کشيده آماده نبرد شدند."
پس در اين روايت، اشاره به سفيد بودن پرچمی دارد كه پيامبر صلى الله عليه و سلم آنرا به دست حمزه رضي الله عنه داد.
ولى در روايت پايين اشاره به سياه بودن پرچم پيامبر صلى الله عليه و سلم ميباشد:
"يک بار حضرت عايشه افتخار مي‌کردند و مي‌گفتند: خداوند به من امتيازات مخصوصي عطا فرموده که به هيچکس ديگر عطا ننموده است که عبارتند از:
- در غزوة بدر که ملائکه هم در صفِ مؤمنين با کفار مي‌جنگيدند پرچم پيغمبر صلي الله عليه وسلم از چارقد من درست شده بود.
و..."
و چارقد يعني پارچه اي سه گوشه يا چهارگوشه که زنان برسر بندند. و ظاهرا بايد سياه باشد.
ولى به گفته امام طبري، رنگ پرچم امويان سفيد و رنگ پرچم عباسيان به نشانه پيروي از پيامبر اسلام، سياه بود. فاطميون درمصر به نشانه مخالفت با عباسيان، رنگ سبز را براي پرچم خود برگزيدن، .لذا بنظر مي رسد که رنگ پرچم پيامبر صلى الله عليه و سم سياه بوده باشد.

والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد و علي آله و اتباعه الي يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر