سي وصيت كه با آن زوجه ات را خوشبخت مي كني


خوشبختي زناشوئي شبيه شانه ي عسلي است كه دو زنبور آن را مي سازند و هر چه بيشتر در آن تلاش شود شيريني عسل آن بيشتر مي شود ، بيشتر مردم مي پرسند كه چگونه خوشبختي را در خانه يشان بوجود آورند و براي چه در بدست آوردن آرامش و استقرار خانوادگي شكست مي خورند .

شكي نيست كه خوشبختي زناشويي بر عهده ي زوجين است پس چاره اي جز وجود محبت بين زوجين نيست ، و هدف از محبت احساسات شتاب زده و زود گذري نيست كه گاهي شعله ور مي شوند و گاهي خاموش ، بلكه مقصود آن توافق روحي و احساس عاطفي اصيلي بين زوجين است .

و خانه ي خوشبخت فقط بر محبت نمي ايستد بلكه به ناچار بايد آن را روحيه ي از خودگذشتگي و بردباري فرا گيرد و بردباري و تسامح صورت نمي گيرد مگر با حسن ظن نسبت به همديگر و اعتماد بين طرفين . و تعاون عامل اساسي در آماده كردن خانه ي خوشبخت است و بدون آن ارزش محبت و تسامح ضعيف مي گردد . تعاون و همكاري مي تواند ادبي يا مادي باشد . اولي در حسن استعداد زوجين در حل مشكلاتي كه براي خانواده پيش مي آيند ، تجسم مي يابد ، بيشتر مشقت ها از عدم توانايي يكي از زوجين در رنجهاي ديگري و يا عدم در نظر گرفتن و پرداخت حقوق شريكش ، نشات مي گيرد.

ما بدون ياد كردن از عفتي كه با بزرگواري و فروتني همراه است و محور زنگي با ارزش مي باشد و اصل خير در روابط انسانهاست ، نمي توانيم عوامل اصلي در آماده سازي خانه ي خوشبخت را بر شماريم.

يكي از علماء جامعه شناسي نوشته و مي گويد : " تجربه براي من روشن كرده است برترين شعار ممكن كه زوجها براي رهايي از سختي ها ممكن است آن را برگيرند اين است كه هيچ آتشي يافت نمي شود كه اطفاء آن در آغاز شعله ور شدنش با فنجان آبي مشكل باشد ..... چرا كه اكثر اختلافات زناشوئي كه منجر به طلاق مي شوند به چيزهاي بي ارزشي بر مي گردند كه به تدريج توسعه مي يابند تا جايي كه اصلاح آنها مشكل مي شود " .

و مسوليت ايجاد خانه ي خوشبخت بر والدين نيز قرار مي گيرد و چه بسيار زبان سوزان و طعنه زننده و يا سرشت تندي كه سريع به جنگ و دشمني مي شتابد و باعث ازبين رفتن اين خانه مي شود و چه بسيار حب تسلط و سلطه گري و يا عدم اخلاص از طرف يكي از والدين و امور به ظاهر كوچك و در معني جهت بناي اين منزل ، بزرگ ، كه باعث انهدام سعادت خانوادگي مي شوند.

و در اينجا بعضي از آن وصايا كه مي تواند در خوشبختي زوجه ات سهمي را ايجاد كند :

1 - به زوجه ات اهانت نكن ، چون هر اهانتي كه به سويش كني در دل و ذهنش باقي خواهد ماند .
و خطرناك ترين اهانتهايي كه همسرت نمي تواند آنها را از ته دل بر تو ببخشايد ، هر چند به صورت زباني بخشيده باشد ، اين است كه او را بزني و يا فحش و ناسزا بگويي و يا پدر و مادرش را لعنت كني و يا آبروي آنها را مورد اتهام قرار دهي .

2 - رفتارت را با زوجه ات خوب كن تا او نيز با تو به نيكي رفتار كند.
به او بفهمان ( اين احساس را ايجاد كن ) كه وي را بر خودت برتري مي دهي و در خوشبخت كردنش بسيار طمع داري و محافظ سلامتيش هستي و مثلاً اگر مريض شود هر آنچه كه در توانت داري ، فدايش مي كني .

3- به ياد داشته باش كه همسرت دوست دارد كه با او بنشيني و از هرچه كه در ذهنت خطور مي كند از كارها حرف بزني به خانه ات با حالت ترشرويي و عبوس بودن و بي صدا و گنگ بر نگرد كه همه ي اينها در او ناراحتي و بي اعتمادي را بر مي انگيزد.

4 - اهتمامات و كارهاي شخصي كه مربوط به فرهنگ و تخصصت هستند بر همسرت فرض نكن مثلاً اگر در رشته ي افلاك و ستاره شناسي استاد هستي از او انتظار نداشته باش كه همچون تو به ستاره ها و آسمانها توجه كند.

5 - در زندگيت راست باش تا او نيز چنان باشد .
در روايت آمده « بخشش كنيد تا زنانتان نيز بخشش كنند » (رواه طبراني ) و هشدار از آنكه نگاهت را به چيزي بيندازي كه براي تو حلال نيست چه آن چيز در راه باشد يا در مقابل صفحه ي تلويزيون و چقدر يدند مشكلاتي كه ماهواره ها براي زندگي زناشويي مي آورند.

6 - بسيار بر حذر باش از اينكه غيرت زنت را تحريك كني . بدين وسيله كه هر چند باري به او ياد آور شوي كه قصد و ميل ازدواج با ديگري داري و يا تعجب و(شيفتگي ) خودت را نسبت به يكي از زنان نشان دهي ، كه اينها در صميم قلبش نفوذ مي كنند و دوستي و محبتش به موجي از گرفتگي و شك و گمانها تبديل مي شود و بيشتر آن احساسات با بيماريهاي مختلف بدني پديدار مي گردد.از سردرد گرفته تا دردهايي در اينجا و آنجا كه در آن زمان شوهر ،همسرش را برگرفته ، از دكتري به دكتري است.

7 – زوجه ات را به ياد اشتباهاتي كه از او در مكانهاي خاص سر زده ، نينداز و او را با آن اشتباهات و عيبها بخصوص در مقابل ديگران خوار نكن.

8 – راه و روشت را هرچند گاهي درست كن ، مطلوب نيست كه فقط همسرت را وادار كني تا سلوكش را اصلاح كند وتو بر عقيده ات پافشاري مي كني و به آن ادامه مي دهي و با اين كار به چيزي نزديك مي شوي كه خشم همسرت را بر مي انگيزد هر چند به شوخي باشد .

9 – از صفات نيكوي همسرت برگير پس چه بسيار مرداني كه با ديدن تمسك همسرشان به ارزشهاي ديني و اخلاقي و ديدن اعمال باارزشي كه از زنانشان سر مي زند ، آنها نيز به دينشان پايبند شده اند.

10 - ملزم به آرامش باش و خشمگين نشو چون خشم اساس كينه توزي و بغض است و اگر در قبال همسرت دچار اشتباهي شدي از او عذر خواهي كن ( در غير اين صورت ) شب را نخواهي آسود چون هم خودت خشمگين هستي و او نيز ناراحت و گريان . به خاطر داشته باش كه آنچه از او خشمگين مي شوي در بيشتر وقتها امر بي ارزشي است كه شايسته نيست به خاطر آن صفاي زندگي زناشويي را كدر سازيد و نيازي به آن همه جوش و خروش نيست . از شيطان رانده شده به خدا پناه ببر و جوش و خروشت را آرام كن و بدان كه روابط و محبتي كه بين تو و همسرت وجود دارد بسيار با ارزش تر از آن است كه با لحظه اي خشم زودگذر و يا جوش و خروش و واكنشي ناگهاني و بي ارزش ، آنها را ناپاك و كدر سازي.

11- اجازه بده كه همسرت بر خودش تكيه كند و او را پيرويي كه حتماً در چارچوب وضع شده ي تو بگردد و يا خدمتكاري كه فقط مجري دستورات تو باشد ، قرار نده بلكه او را ير آنچه كه با آن احساس وجود مي كند و به تفكر و آرامشش مي انجامد تشويق كن در تمامي كارهايت از او طلب مشورت كن و به آنچه كه بهتر است با او صحبت كن هرگاه دانستي كه تصميمش بهتر است آنرا برگير و او را نيز از آن با خبر كن و اگر با نظرش مخالفت كردي پس او را با مهرباني و مهارت به راي خودت برگردان .

12 – هرگاه همسرت اقدام به عملي كرد كه شايسته ي تعريف و تمجيد است ، او را ثنا و تعريف كن كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرموده اند هر كس از مردم قدر داني نكند از خداوند هم تشكر و قدر داني نمي كند»(رواه الترمذي )

13- از جريحه دار كردن و توبيخ خودداري كن و او را با ديگر زنان قوم و خويشت كه (رفتار و سلوك آنها ) تو را به تعجب مي اندازد مقايسه نكن كه از او بخواهي ،آنها را نمونه ي ايده آل بر گيرد و در پي آنها حركت كند و يا پا به پاي آنها نفس بكشد (تمام رفتارش را مانند آنها كند).

14- سعي كن به امكاناتي كه باعث تشويق او بر پافشاري و مداومت و تحصيل معارف مي شوند ، احترام گذاري ، پس (مثلاً) اگر خواست كه در يكي از رشته هاي معارف گواهي نامه اي بدست آورد آن را برايش ميسر بگردان ، همين كه آن امر ميسر گردد ديگر با مبادئ دين مخالفت نخواهد كرد و اين ، او را از واجبات زندگي زناشوئي و خانوادگي بازنداشته و به خود مشغول نمي كند. و با موفقيتي كه همسرت در كاري كه به آن پرداخته و كسب نموده ، همساز و موافق باش .

15-با تمام وجود به همسرت گوش بده كه اين باعث رهايي يافتن او از غمها و مصيبتهايي كه بر او قرار دارند و باعث پرهيز از تحريكات و انكارها مي شود برخي از زنان وجود دارند كه نمي تواند سخنشان را نگه دارند و به بد گويي و اهل و قومت مي پردازند كه در اين زمان بر تو است كه سخن را به حكمت و پند نيكو مرتبط كني .

16-اين احساس را در همسرت ايجاد كن كه از هر خطري در امان است و تو لحظه اي در اين امر كوتاهي نمي كني و يا ذره اي از او جدا نمي شوي .

17-در همسرت اين احساس را بوجود بياور كه تو ضامن نگهباني او از جهت اقتصادي و مالي هستي هرچند كه او از نظر مادي در وضع خوبي باشد و اينكه تو هيچ طمعي نسبت به مالي كه از پدرش به ارث برده نداري و شرع و دين براي تو هيچ راهي جهت استيلا يافتن بر اموال او را قرار نداده و با اين دليل كه او مال دار است به وي بخل نورز پس هر چند بي نياز باشد نياز روحي رواني دارد با اين احساس كه تو جانشين حقيقي پدرش هستي .

18- از روابط اجتماعي غير مجاز بر حذر باش . چه بسيار از خانه هاي زناشوئي كه خراب مي شوند و منشاء آن همان روابط است.

19- حب همسرت را با حب والدين و اهلت همراه كن . بگونه اي كه حب يك طرف بر طرف ديگر سركشي نكند و عشق به يك گروه بر ديگري سيطره نيابد . . پس به هر صاحب حقي حقش را به نيكي و با عدل ، بده .

20- با همسرت همانگونه باش كه دوست داري همسرت در ميدانهاي زندگي آنگونه با تو باشد پس او آنچه را كه تو دوست داري از وي سر زند ، او نيز از تو دوست دارد . ابن عباس رضي الله عنهما مي گويد : همانا من چيزي را مي خواهم زيور و زينت زن قرار دهم كه دوست دارم او نسبت براي من زينت قرار دهد .

21- به او عدل فراوان و بهره ي سهل الوصولي از نعمتهاي خارج منزل عطا كن تا از انواع تحولات بهره برد بخصوص قبل از آنكه صاحب فرزنداني شود و خود را به آنها سرگرم كند.
از ته دل و با تمام وجود او را در اموري مشاركت بده كه خودت مي خواهي او تو را در آنها مشاركت دهد . و به ديدار اهلش بپرداز و ارتباط عاطفيت را با آنها و احترام گذاشتن در قبال اهلش را حفاظت كن .

22- مگذار كه با پرداختن بيش از حد به شغلت ، او نسبت به آن رشك ورزد و نگذار كه كار ، تمام وقت تو را بگيرد بخصوص در تعطيلات هفتگي (بيشتر به همسرت بپرداز ) او را بر خودت حرام نكن چه مي خواهد داخل منزل باشد يا خارج آن ، تا احساس ملال و خستگي و بي حالي نكند.

23- هرگاه از خانه خارج شدي با لبخند و طلب دعاء با او وداع كن و هرگاه داخل شدي او را غافلگير نكن تا آماده ي ملاقات با تو باشد و گر نه ممكن است در وضعي باشد كه تو دوست نداري او را در آن وضعيت ببيني به خصوص هنگامي كه از مسافرت بر مي گردي .
به زندگي با يك عينك نگاه كنيد . رسول خدا صلي الله عليه و سلم از براي زنان چنين وصيت كرده است : « با همسرانت همراهي و رفاقت كن» و همچنين مي فرمايد : « زنان براي مردان همچون شقايق هستند » (احمد در مسندش آن را روايت كرده است ) و باز مي فرمايد : « براي زنان طلب خير كنيد ».

24- سعي كن كه همسرت را در بعضي امور خانگي كمك كني و بيان شده كه از معاشرتهاي نيكوي رسول خدا صلي الله عليه و سلم ، مشاركت ايشان با همسرانش در ياري رساندن آنها جهت انجام واجبات خانگي آنها بوده است . حضرت عائشه رضي الله عنها مي گويد : پيامبر صلي الله عليه و سلم در محنت (يعني خدمت ) به اهلش بود و هرگاه وقت نماز مي رسيد براي نماز خارج مي شد.

25- سعي كن از كاستيهاي همسرت چشم پوشي كن و براي پوشاندن اين نقصها ، نيكي ها و بزرگواري هايش را به ياد آور به خاطر اين گفته ي رسول حدا صلي الله عليه و سلم كه مسلم آن را روايت مي كند: « مرد مومن از زن مومن ، اگر در او خلق و خويي را زشت دانست ، ناراحت نمي شود چون (خلق نيكوي ) ديگري (كه در آن زن وجود دارد ) او را راضي كرده است » .

26- زوج بايد با زوجه ي خود مهرباني و مزاح كند و در آن مورد از رسول خدا صلي الله عليه و سلم متابعت كند « پس تو با همسرت و او با تو ، (با همديگر) شوخي و مزاح نمي كنيد؟» و حتي از عمر بن خطاب رضي الله عنه كه در حكمش بسيار محكم و خشن است روايت شده كه مي گويد : « شايسته است كه مرد در بين اهلش مانند كودكي باشد ( از جهت انس و سادگي ) هر چند در ميان مردم همچون مرد بوده است .

27- با بلند همتي و بلند نظري به نقد همسرت گوش فرا ده . همسران پيامبر صلي الله عليه و سلم از نظر ورايش بر مي گشتند (با نظرش مخالفت مي كردند ) و او صلي الله عليه و سلم از آنها ناراحت و خشمگين نمي شد.

28- به همسر و فرزندانت نيكي كن كه رسول خدا صلي الله عليه و سلم فرموده اند : « بهترين شما ، بهترين آنها براي اهلش است » پس اگر به آنها نيكي كردي به تو نيكي مي كنند و زندگي مشقت بار و فرومايه را به خوشبختي و زندگي گوارا تبديل مي كنند .

29- بر همسرت و خودت و فرزندانت بخل نورز ، و به روش درست انفاق كن كه انفاق تو بر اهلت صدقه است . رسول صلي الله عليه و سلم مي فرمايد : « بهترين دينارها ديناري است كه بر اهلت انفاق مي كني ».

30- براى خودت و همسرت دعا كن، زيرا دعاى بنده براى مسمان ديكر در بنهانى مستجاب است، همانطور كه در حديث صحيح وارد شده است، بنابران براى بهبودى زنكي زناشويى ات براى خودت و همسرت در بنهانى دعا كن.

ترجمه: منير
صدر: سايت نوار اسلام
IslamTape.Com

0 نظرات:

ارسال یک نظر