علي بن ابيطالب، همسران و فرزندان او

علي بن ابيطالب، همسران و فرزندان او

او علي بن ابي طالب بن عبدالمطلب است كه پسر عموي رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اولين كساني بود كه اسلام آورد. در سال 23 قبل از هجرت تولد يافت و تقريباً 30 سال از رسول صلى الله عليه وسلم كوچكتر بود. پدرش عبدمناف است كه به كنيه اش ابيطالب معروف است و عموي رسول صلی الله علیه و سلم بود كه از او دفاع و حمايت مي نمود ولي مسلمان نشد و با كفر وفات نمود. مادرش فاطمه بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف است كه مسلمان شد و هجرت نمود. در بخاري و مسلم آمده است كه وقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم او را به جانشيني خود در مدينه باقي گذارد، او گفت: آيا مرا با بچه ها و زنها باقي مي گذاري؟ و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمود: آيا راضي نيستي كه نسبت به من به منزله نسبت هارون به موسي باشي؟ إلا اينكه بعد از من پيامبري نخواهد بود.
همسران او بدين ترتيب هستند كه:
1- فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ـ مادر حسن، حسين و گفته شده محسن كه در طفوليت و به مرگ طبيعي درگذشت، زينب كبري و ام كلثوم همسر عمر.
2- أم البنين بنت حرام الكلابي (مادر عباس، جعفر، عبدالله و عثمان است) همگيشان در معركه كربلا با برادرشان حسين شهيد گشتند.
3- ليلي بنت مسعود التميمي (مادر عبيدالله و ابوبكر) در كربلا شهيد شدند و فرزندي از خود باقي نگذاشتند.
4- أسماء بنت عميس (مادر يحيي، محمد أصغر، و عون است كه فرزندي نداشتند) أول زن برادرش جعفر و پس از شهادت وي به ازدواج ابوبكر صديق در آمد كه فرزندي بنام محمد بن ابوبكر هم براي او آورد.
5- أم حبيبه بنت زمعه تغلبي يا آن طور كه در بعضي ديگر از تواريخ ذكر شده صهباء بنت ربيعه (مادر رقيه و عمر كه در 35 سالگي وفات نمود و فرزند هم باقي گذاشت).( واقعاً كه اين مسئله جاي بسي شرمساري جهت كساني است كه دم از حب علي مي زنند ولي به سه خليفه ديگر بد مي گويند. آيا اين نادانان ليست شهداي كربلا را گم نموده اند يا اينكه تعصب و كينه توزي نسبت به مسلمانان كار را بجايي كشانيده كه حتي اسماء شهداي كربلا هم از دم تيغ سانسور مذهبي مي گذرد. آيا نمي بينند كه حضرت علي فرزنداني هم به نامهاي ابوبكر و عثمان داشت كه با برادرشان حسين در كربلا شهيد گشتند و يا پسري بنام عمر كه از او نسل هم باقي ماند. آيا معقول است كه نام كساني را كه با آنها عداوت داشت و يا به قول نادانان خلافت را از او غضب نمودند، بر فرزندانش نهد. علي رضى الله عنه با تسميه سه تن از فرزندان خود به نامهاي ابوبكر، عمر و عثمان، آن احترام و بزرگداشتي را كه در دل براي اين سه خليفه بر حق رسول الله صلی الله علیه و سلم قائل بود، جامه عمل پوشاند و بدين صورت راه را بر تمام كساني كه سعي در وارونه جلوه دادن حقيقت دارند، بست و نقشه هاي ضد اسلام آنها را باطل گردانيد. جا دارد كه علماي مخلص اين حقايق را براي مردم روشن كرده تا بدين وسيله گامي حقيقي در راه وحدت امت اسلامي برداشته باشند.)
6- أم سعيد بنت عروه بن مسعود ثقفي (مادر أم الحسن و رمله كبري است).
7- أمامه بنت ابي العاص بن ربيع، مادر أمامه، زينب دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم است (مادر محمد أوسط است كه فرزندي نداشت).
8- خوله بنت جعفر حنفي (مادر محمد اكبر كه به محمد بن حنفيه معروف است).
ـ پنج تن از پسران او كه از خود نسل باقي گذاشتند، عبارتند از: حسن، حسين، محمد بن حنفيه، عمر و عباس.
ـ دختران او كه مادرانشان شناخته شده نيستند، عبارتند از: أم هاني، ميمونه، زينب صغري، رمله صغري، ام كلثوم صغري، فاطمه، أمامه، خديجه، أم الكرام، أم جعفر، أم سلمه و جمانه.

به نقل از کتاب الکترونیک: رفع ابهامات و اباطیل از تعدد زوجات رسول صلی الله علیه و سلم، مولف یکی از استادان دانشگاه فقه و علوم اسلامی در مکه مکرمه.

0 نظرات:

ارسال یک نظر