سريه‌ غالب بن عبدالله در صفر سال هشتم هجرت


سريه‌ غالب بن عبدالله در  صفر سال هشتم هجرت

سرية غالب بن عبدالله بسوي محلي که ياران بشيربن سعد در ناحية فَدَک کشته شده بودند؛ در ماه صفر سال هشتم هجرت روي داد. وي به اتفاق دويست تن از رزمندگان اعزام شده اشتران فراواني به غنيمت گرفتند، و عدة زيادي از دشمنان را به قتل رسانيدند.

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر