سريه قُطبَه بن عامر در صفر سال نهم هجرت


سريه قُطبَه بن عامر در صفر سال نهم هجرت

سرية قُطبَه بن عامر: بسوي طايفه‌اي از خَثعَم در ناحية تَبالَه در نزديکي تربه، در ماه صفر سال نهم هجرت. قطبه بن عامر به اتفاق بيست تن، با ده شتر که به نوبت سوار مي‌شدند، عازم نبرد با آنان گرديد. قطبه بر آنان حمله برد؛ کارزاري سخت ميان طرفين درگرفت، و کار به جايي رسيد که مجروحان جنگي در هر دو طرف بسيار شدند. قطبه نيز خود در ميان جمع کشته‌شدگان قرار گرفت، و مسلمانان اُشتران و زنان و گوسفندان را که به غنيمت آورده بودند، با خود به مدينه بازگردانيدند.

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر