فضيلت بيت المقدس در كلام رسول مكرم

فضيلت بيت المقدس در كلام رسول مكرم

 
 

 
 
1ـ حضرت ابو سعيد خدرى رضي الله عنه روايت است كه فرمود: سه سخن را از رسول خدى صلى الله عليه وسلم شنيده ام كه بسيار آنها را دوست دارم:
اول: هيچ زنى اندازى دو شبانه روز را به مسافرت نرود مگراين كه فردي محرم يا همسرش همراه وي باشد.
دوم:در دو روز نبايد روزه گرفت؛ روز عيد قربان وروز عيد فطر، ودر دو وقت نبايد نماز گزاريد بعد از فجر تا آن كه خورشيد طلوع كند، وبعد از عصر تا آن كه خورشيد غروب كند.
سوم: بار سفر بسته نشود مگربه سوى سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد الأقصى واين مسجد من ( مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ).
2ـ زيادبن سوده روايت ميكند عباده بن صامت رضي الله عنه را ديدند كه بر بالاى ديوار بيت المقدس شرقى نشسته است وگريه مى كند، از او پرسيدند: چه چيزشما را به گريه واداشته است؟ فرمود: از همين جا رسول خدا صلى الله عليه وسلم به ما خبر دادند كه جهنم را( در سفر معراج) ديده اند.
3ـ علقمه ازعبد الله بن عمر رضي الله عنه روايت مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمودند: خداى عزّوجلّ سه فرشتهْمخصوص دارد؛ يك فرشته موكل كعبه است، ويك فرشته موكل مسجد من( مسجد النبي) است وفرشته سوم موكل مسجد الاقصى . فرشته موكل بر كعبه در هر روز فرياد ميكند كه: هر كس فرايض خداوند را ترك كرد، از امان او خارج شده است. وفرشته اى كه: هركس سنت محمد صلى الله عليه وسلم را ترك كرد، به حوض كوثروارد نمى شود وشفاعت محمد صلى الله عليه وسلم به او نمي رسد واما فرشته موكل بر مسجد الاقصى در هر روز ندا مى كند كه: هركس غذاى مورد تناول وى حرام باشد، عمل(نيك) او بر رويش زده مى شود.تاريخ بغداد 4/157.
4ـ ابو ذر غفاري رضى الله عنه مي گويد كه: از رسول خدا پرسيدم: يا رسول الله ! كدام مسجد اولين مسجدى است كه در زمين نهاده شده است؟ فرمودند/ مسجد الحرام. باز گفتم: يارسول الله! بعد از آن كدام مسجد؟ فرمودند: مسجد الاقصى. پرسيدم: فاصله ميان بناى آنهاچه اندازه بود؟ فرمودند: چهل سال. اما هرجاكه نماز تورا دريافت همانجا نماز بخوان زيرا همانجا برايت مسجد است.
5ـ حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها روايت مى كند كه رسول خدا فرمودند: همانا مكه شهرى است كه خدى عزوجل آن را بزرگ گردانيده وحرمت آن را نيز عظيم داشته است، او مكه را هزار سال قبل از آن كه چيزى از زمين را بيافريند- آفريد ومدينه را به بيت المقدس وصل كرد وهزار سال بعد از آن بود كه بقيه زمين را تماماً يكبار آفريد. فضائل بيت المقدس از واسطى ص 11.
6ـعبد الله بن عمر رضي الله عنه روايت مى كند كه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودند: سليمان سه چيز را او خداوند جل جلاله در خواست كرد، حق تعالىدوچيز از آنها را به وى داد واميدوارم كه خداوند سومى را نيز به وى داده باشد:
او از خدا خواست كه به همان حكمى حكم صادر كند كه باحكم خودش موافق باشد، پس خداوند جل جلاله اين خواستهْ وى را برآورده كرد.
دومين طلب او اين بود كه از خدا جل جلاله حكومتي را خواست كه براى هيچ كس بعد ازوى سزاوار نباشد واين خواستهْ اش نيز بر آورده شد.
سومين در خواست او اين بود كه:هر بنده اى كه به بيت المقدس وارد مى شود وهدفى جز نماز خواندن در آن ندارد چنان از گناه پاك شود مانند روزى كه مادرش او را به دنيا آورده است.
7ـ ميمونه بنت حارث همسر پيامبر صلى الله عليه وسلم به آن حضرت گفت: يا رسول الله! به ما در بارهْ بيت المقدس معلومات بدهيد؟ ايشان فرمودند: بيت المقدس سرزمين محشر ومنشر است به آن سفر كنيد ودر آن نماز بگزاريد زيرا هر نمازى در آن مانند هزار نماز در غير آن از اماكن است. ميمونه گفت: يا رسول الله! به نظر شما كسى كه توان رفتن به آن را ندارد چكار كند؟ فرمودند: او بايد روغني به بيت المقدس اهدا كند تا در چراغ آن افروخته شود زيرا كسى كه چيزى را به بيت المقدس اهدا كند همانند كسى است كه در آن نماز گزاريده است. صحيح مسلم، 1/ 274.
8ـ براء بن عازب رضي الله عنه روايت مى كند كه: با رسول الله صلى الله عليه وسلم مدت شانزده ما يا هفده ماه به سوى بيت المقدس نماز گزاريدم سپس قبله به سوى كعبه بر گردانده شد. فضلئل بيت المقدس ، واسطى 69
9ـ ابو هريرة رضي الله عنه روايت مى كند كه رسول خدا فرمودند: تمام انهار روى زمين، تمام درياها وتمام بادهااز زير سنگها بيت المقدس بيرون مى شوند. فضئل بيت المقدس ، واسطى 62.
10ـ همچنين ابو هريرة روايت مى كند كه رسول خدا صلى الله عليه وسلم فرمودند: آن گاه كه مرا در شب اسرى به سوى بيت المقدس مى بردند جبرئيل عليه السلام مر نزد قبر ابراهيم عليه السلام برد وگفت: فرود آى ودر اينجا دو ركعت نماز بگزار زيرا در اينجا قبر پدرت ابراهيم عليه السلام است. سپس مرا به بيت لحم برد وگفت: فرود آى ودر اينجا نيز دو ركعت نماز بگزار زيرا در اينجا از اولادت برادرت عيسى عليه السلام است. سپس مرا به نزد صخره برد ... پسدر در آنجا با پیامبران نما. ط.ارچم وا. همانجا مرا به سود أسمان عروج

0 نظرات:

ارسال یک نظر