وَفد بني عُذرَه در ماه صفر سال نهم هجرت


وَفد بني عُذرَه در ماه صفر سال نهم هجرت

اين وفد در ماه صفر سال نهم هجرت وارد مدينه شدند. دوازده تن بودند، از جمله حمزه بن نُعمان. وقتي از آنان پرسيدند: کيستند و از کجا مي‌آييد؟ سخنگوي آن هيأت گفتند: ما بني عُذره‌ايم، برادران مادري قُصَي! ماييم آن کسان که قُصي را ياري کرديم، و خزاعه و بني‌بکر را از وادي مکه بيرون رانديم! ما خويشاوندي‌ها و وابستگي‌ها با شما داريم! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آنان استقبال کردند، و مژدة فتح شام را به آنان دادند، و آنان را از مراجعه به کاهنان نهي فرمودند، و از سربريدن حيوانات مطابق آيين جاهليت، بازداشتند. اعضاي اين هيأت همگي اسلام آوردند و چند روز در مدينه اقامت کردند و آنگاه بازگشتند.

به نقل از: خورشيد نبوّت، ترجمه فارسي «الرحيق المختوم» مؤلف: شيخ صفي الرحمن مبارکفوري، برگردان : دکتر محمدعلي لساني فشارکي

0 نظرات:

ارسال یک نظر