سرية عمربن خطّاب به ناحية تُربَه در ماه شعبان سال هفتم هجرت

سرية عمربن خطّاب به ناحية تُربَه در ماه شعبان سال هفتم هجرت

سرية عمربن خطّاب به ناحية تُربَه: در ماه شعبان سال هفتم هجرت، به اتفاق سي تن از رزمندگان اسلام. شبانه سير مي‌کردند و روزها پنهان مي‌شدند و استتار مي‌کردند. خبر حرکت آنان به هوازن رسيد و همگي گريختند. وقتي عمر به مناطق محل سکونت آنان رسيد، احدي را در آن مناطق نيافت، و به سوي مدينه بازگشت.

0 نظرات:

ارسال یک نظر